Аутоелектричар

  • Почетна

Трајање образовања: 3 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Аутоелектричар

  • Врши монтажу, испитивање и контролу, пуштање у рад, руковање и одржавање електричних уређаја и инсталација на моторним друмским возилима,
  • Познаје принципе рада електронских уређаја, примјењене електронике у друмским возилима,
    Користи рачунар у детекцији и дијагностици квара,
  • Врши испитивање и одржавање акумулатора.
  • Атрактивно је за младе људе који воле технику-електронику и аутомобиле
  • Са овим занимањем лако је доћи до запошљавања или за амбициозне и самозапошљавања (отварања сопственог сервиса).
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post