Општи смјер

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 4

Број ученика: 72

Успјех из предмета значајних за опћи смјер остварен у ВИИИ и ИX разред:

  1. матерњи језик
  2. први страни језик
  3. историја
  4. математика
  5. физика

Оцјена из предмета значајних за школу по разредима

5 = 4; 4 = 3; 3 = 2; 2 = 1

(могућих 40 бодова)

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post