Академија ликовних умјетности у Сарајеву

 • Почетна

Академија ликовних умјетности у Сарајеву, као високошколска установа и чланица Универзитета је основана 1972 године. Законом о њеном оснивању, донесеним исте године, утврђени су и њени основни задаци, прије свега образовање ликовних умјетника и организирање наставе за образовање натавника ликовног васпитања за основне и средње школе.

Основали су је еминентни научни радници, професори, културни дјелатници. Мухамед Карамехмедовић, историчар умјетности и први декан Академије, Нада Пивац, академски сликар, Мерсад Бербер, академски сликар, Боро Алексић академски сликар, Алија Кучукалић, академски кипар, Зденко Гргић, академски кипар, само су нека од имена славних професора –оснивача Академије ликовних умјетности у Сарајеву.

Своју дјелатност Академија ликовних умјетности у Сарајеву од 1981. године обавља у реновираној и адаптираној згради бивше евангелистичке цркве. Академија ликовних умјетности, од свог оснивања је уписала 2666 полазника и до маја 2019. године биљежи 1557 завршених студената додипломског студија. Постдипломски студиј је заживио 1983. године и до краја 2019. је магистрирало 237 студената.

Академију чине шест специфичних одсјека са већим бројем изборних предмета:

 • Наставнички Одсјек
 • Одсјек сликарство
 • Одсјек кипарство
 • Одсјек графика
 • Одсјек графички дизајн
 • Одсјек продукт дизајн

Сваки од ових одсјека оспособљава студенте за одређену умјетничку дјелатност на начин који задовољава европске критерије умјетничке едукације.

Академија ликовних умјетности Универзитета у Сарајеву је школске 2006/2007 године приступила болоњском системом школовања 4+1.

Основне назнаке тог система су:

 • 4 + 1: студиј је структуриран на додипломски (бацхелор – четири године и дипломски (мастер – једна година);
 • модуларно изучавање појединих предмета, што значи да се након сваког модула/семестра успјех вреднује и оцјењује бодовно (академски и универзитетски), оцјеном (бројчано и словчано) и кредитима (ЕЦТС): увођење изборних предмета подршке од друге до четврте године;
  осавремењивање наставе новим садржајима и областима: компјутеризација потребних наставних садржаја, организирање мастер радионица,
 • ангажовање гостујућих професора, слање студената на љетне и зимске школе, фестивале и скупове широм Европе и свијета:
 • даље повезивање Академије са сродним институцијама у БиХ и шире;
 • организирање редовних академских манифестација на којима се представља укупни умјетнички и научни рад наставника, сарадника и студената Академије.

Академија ликовних умјетности Сарајево
Обала Мака Диздара 3, 71000 Сарајево, Б&Х
Т:+387(0)33 210 369 Ф:+387(0)33 210 530
alu@alu.unsa.ba

http://www.alu.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post