Prijavite se za stipendije njemačke fondacije Kondrad Adenauer (KAS)

  • Početna

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2020/21 god. društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima.

OBLAST: Više oblasti

OPIS

Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor ( na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija. Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci. Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u. Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 30 dana nakon izbora. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program. Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju.

USLOVI

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija (od septembra 2020) kao i postdiplomci i doktoranti, potrebno je da donja granica prosjeka na studijama bude 8.5, dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika, a starosna granica kandidata je do 30 godina starosti, kandidat ne smije biti u radnom odnosu.

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti uz potrebnu dokumentaciju popunjavanjem prijavnog formulara, CV-a na engleskom jeziku, motivacionog pisma, potvrde o položenim ispitima, dvije akademske preporuke, ostale diplome, i dostaviti lično ili poštom na adresu: Moskovska 19, 81 000 Podgorica.

ROK ZA PRIJAVU: 25. jun 2020. godine

Detaljnije: Luka.Maric@kas.de ili na brojeve telefona: 020 246 215, 067 888 601.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post