Prijavite se za program Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a

  • Početna

FAO je raspisao konkurs za program stipendiranja za sve zainteresovane kandidate koji dolaze iz zemalja članica ove organizacije i koji žele da steknu nova iskustva i znanja.

OBLAST:
Više oblasti.

OPIS
Program stipendista osmišljen je tako da privuče stipendiste, uglavnom doktorante, istraživače i profesore, koji imaju napredni nivo relevantnog tehničkog znanja i iskustva u bilo kojoj oblasti Organizacije. Oni su voljni da ispune svoje specijalizovane ciljeve učenja i da istovremeno doprinesu svojoj tehničkoj ekspertizi i znanju kroz vremenski ograničene aranžmane sa FAO. Dodjela bi trebala biti u skladu sa strateškim ciljevima FAO-a i ciljevima UN-ovog održivog razvoja. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) predvodi međunarodne napore da pobijedi glad i podrži razvoj u zemljama članicama u oblastima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. Mandat FAO-a je da poveća nivo ishrane, poboljša poljoprivrednu produktivnost, poboljša živote ruralnog stanovništva i doprinese rastu svjetske ekonomije.

USLOVI
Mogu se prijaviti svi zainteresivani kandidati koji su završili magistarske ili doktorske studije ili se upisuju na doktorske studije. Neophodno je radno znanje bar jednog FAO jezika (arapski, kineski, engleski, francuski, ruski ili španski). Poznavanje drugog jezika FAO-a smatraće se korisnim. Samo potvrde o poznavanju jezika eksternih dobavljača akreditovanih od strane UN i / ili službeni ispiti jezika FAO (LPE, ILE i LRT) biće prihvaćene kao dokaz nivoa znanja jezika koji su navedeni u mrežnim aplikacijama. Kandidati moraju biti državljani zemalja članica FAO-a. Nema starosnih ograničenja. Kandidati bi trebali biti u mogućnosti da se prilagode međunarodnom multikulturalnom okruženju i imaju dobre komunikacijske vještine. Kandidati sa članovima porodice (definisani kao brat, sestra, majka, otac, sin ili kćerka) zaposleni u FAO-u po bilo kojoj vrsti ugovornog aranžmana nisu podobni za program stipendista.

NAČIN PRIJAVE
Ukoliko želite da se prijavite neophodno je popuniti aplikacioni obrazac na sljedećem linku: https://jobs.fao.org/…/iam/accessmanagement/login.jsf…

ROK ZA PRIJAVU:
31. jul 2020. godine

Detaljnije: https://jobs.fao.org/

mladiinfo.me

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post