Prijavite se za Mega Car Removal stipendiju

  • Početna

Program stipendiranja Mega Car Removal je otvoren za sve studente diplomskih i postdiplomskih studija, koji su dobrodošli da se prijave.

OBLAST:

obrazovanje

OPIS

Ova stipendija ima za cilj da pomogne studentima da postignu svoje najviše obrazovne ciljeve. Za mnoge studente finansijska pomoć je bitna. Vrijednost stipendije iznosi 1.500 dolara i biće dodijeljena samo jednom studentu za troškove obrazovanja. Stipendija nije obnovljiva.

USLOVI

Cilj je da se ova stipendija dodijeli studentu kojem su stvarno potrebna sredstva za studije i koja će mu značiti. Studenti diplomskih i postdiplomskih studija se mogu prijaviti za program stipendiranja pod uslovom da su upisani na redovni studijski program na akreditiranom koledžu ili Univerzitetu. Zainteresovani kandidati moraju zadovoljiti određene kriterijume:

– napisati esej od 500+ riječi na temu ,,Zašto je uklanjanje otpadnih automobila važno?”
– provjerite da li je vaš esej jedinstven, kreativan i da li daje istnsku vrijednost čitaocima
– plagijat neće biti tolerisan.

NAČIN PRIJAVE

U prijavi za stipendiju treba navesti svoje puno ime, naziv Univerziteta, broj telefona i adresu e-pošte. Sve prijave treba slati na adresu: scholarship@megacarremoval.com.au u Word formatu.

ROK ZA PRIJAVU:

15. 12. 2022.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post