Odakle je uopće nastala prva škola?

  • Početna

Čovek je oduvek imao želju da stiče nova znanja iz različitih oblasti, te se vremenom sasvim logično javila potreba i za zvaničnim obrazovanjem. Naravno da u početku ništa nije bilo kao danas, jer su se upravo usmenim putem sve nove informacije prenosile, budući da je poznat podatak da su tek 3100. godine pre Hrista počeli da se javljaju pisani sadržaji.

Zanimljivo je napomenuti da su u to doba preteče današnjih škola postojale isključivo pri verskim objektima, a da je uglavnom akcenat bio stavljan na učenje tadašnjeg pisma i proučavanje religije.

Prema dostupnim podacima, na području Kine su oko 2000. godina pre nove ere postojale prvobitne škole, a 500 godina nakon toga su na području Indije one počele da se razvijaju.

U doba kada su nastali čuveni epovi “Ilijada” i “Odiseja”, u Staroj Grčkoj su počeli tamošnji stanovnici da se na jedini dostupan način obrazuju. Interesantno je reći da su samo slobodni građani Stare Grčke mogli da se obrazuju, a oko 400. godine pre nove ere čuveni starogrčki filozof Sokrat počinje na agorama, odnosno gradskim trgovima da prenosi svoje znanje zainteresovanima. Otprilike u to doba se pojavljuju i takozvani sofisti na području Stare Grčke, dok je zabeleženo da su starogrčki filozofi Aristotel i Platon u periodu između 387. i 355. godine pre naše ere na području tadašnje Atine osnovali prvu školu. Dobro je poznato da je takozvana “Akademija” zvanično prva škola u prestonici današnjeg Grčke, koju je osnovao filozof Platon.

Kako je stotinu godina nakon pojave hrišćanstva nastao papir na području Kine, to je doprinelo da u kasnijem periodu određeni tekstovi mogu da budu i zapisani. A sve to je vremenom dovelo do značajnog pomaka u obrazovanju, ali se mora imati u vidu činjenica da je to bilo dostupno prvo pripadnicima najviših staleža, a zatim i primarno muškarcima, dok je obrazovanje žena počelo tek kasnije.

Interesantna je priča, koja nema baš sigurne istorijske korene, a vezana je za nastanak termina škola i uopšte za početak takve vrste obrazovanja. Naime, izvesni gospodin koji je nosio prezime School je bio prinuđen da neprekidno radi, kako bi svoju mnogočlanu porodicu izdržavao. Upravo iz tog razloga se kod njega rodila ideja da zaduži najstariju ćerku da brine o mlađima, ali u smislu da ih uči sve što zna i to u jednoj prostoriji kuće. Budući da se to pročulo, mnoge komšije pomenutog gospodina su prvo svoju decu dovodile kod njegove kćeri, a kasnije su to isto počele da primenjuju i u sopstvenim domovima. Prema ovoj nepotvrđenoj priči, upravo je prezime ovog čoveka poslužilo za nastanak pomenutog termina.

Na samom kraju 18 – og veka, odnosno 1799. godine je Džoan Pestaloci, inače Švajcarac poreklom, osnovao prvu takozvanu modernu osnovnu školu.

Prvo zvanično obdanište je Fridrih Francuski osnovao 1837. godine, a zanimljivo bi bilo pomenuti da su na području Ujedinjenog Kraljevstva još u 13 – om veku osnovani čuveni univerziteti Kembridž i Oxford.

Sve do 17 – og veka su obrazovanje mogli da steknu samo muškarci i to tačno definisanog društvenog staleža, a od tada oni na određeni način podučavaju i žene.

Tek u toku 18 -og veka su zvanično počele da se osnivaju prve osnovne škole, koje su mogle da pohađaju i devojčice, ali se mora priznati da tek posle Prve industrijske revolucije možemo govoriti o pravom razvoju školstva, kakvo danas poznajemo.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post