Pravoslavno bogoslovski fakultet u Beogradu

  • Početna

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Prva generacija studenata bogoslovskih nauka, predavanja su počeli da slušaju 15. decembra 1920. godine, dok su prvi ispiti polagani juna 1924. godine. Sedište fakulteta, na početku je bilo u zgradi Krsmanovića, na adresi Bogojavljenska ulica 2, preko puta Saborne crkve.

Početak predavanja potpomogli su i ruski doktori teologije. Osnovni zadaci fakulteta određeni su Uredbom o radu 1921. godine. Po toj uredbi osnovni cilj je “da se obrađuje bogoslovska nauka i spreme stručni radnici na njoj i da daje duhovne pastire sa višom spremom, nastavnike za bogoslovske predmete u stručnim i srednjim školama”.

Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu danas studira oko 1800 studenata. Mnogi ugledni arhijereji, sveštenici i monasi rade kao predavači na fakultetu. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom.

Nastava se odvija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Instituti u okviru Pravoslavno bogoslovskog fakulteta:

  • Institut za teološka istraživanja
  • Pedagoško-katihetski institut
  • Biblijski institut
  • Institut za liturgiku i crkvenu umjetnost
  • Institut za sistematsko bogoslovlje

Website http://bfspc.bg.ac.rs

Dekan dekan@bfspc.bg.ac.rs

Sekretar sekretar@bfspc.bg.ac.rs

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post