Konkurs za stipendije, Novi Zeland

  • Početna

Univerzitet Waikato u Novom Zelandu raspisuje konkurs za dodjelu stipendija domaćim i internacionalnim studentima na doktorskom studijskom programu.

OBLAST:

Više oblasti

OPIS

Iznos stipendije je $25,000 i dodjeljuje se u 12 jednakih, mjesečnih rata kandidatima na nekom od doktorskih studijskih programa. Stipendija je za kandidate koji stiču titulu doktora filozofije, muzičke umjetnosti, obrazovanja ili pravnih nauka, na Univerzitetu Waikato.

USLOVI

Kandidati koji žele da apliciraju za ponuđenu stipendiju moraju biti redovni studenti na nekom od gorenavedenih doktorskih studijskih programa, na Univerzitetu Waikato. Neophodan je visok nivo znanja engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi aplicirali za stipendiju, kandidati su u obavezi da se registruju, a potom upišu na doktorski studijski program, na Univerzitetu Waikato, putem sledećeg linka: https://www.waikato.ac.nz/study/apply

ROK ZA PRIJAVU:

31. maj 2020. godine

Detaljnije na: https://www.waikato.ac.nz/…/university-of-waikato…

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post