Konkurs za stipendiju, Turska

  • Početna

Koҫ Univerzitet raspisuje konkurs za dodjelu stipendija internacionalnim studentima na osnovnim, magistarskim i doktorskim studijama.

OBLAST:

Više oblasti

OPIS

Univerzitet dodjeljuje stipendije studentima koji se upišu na osnovne, magistarske ili doktorske studije. Stipendija pokriva 100% iznos školarine za studente na osnovnim studijama. Za studente na magistarskim i doktorskim studijama, stipendija pokriva školarinu i ostale troškove. Stipendije se dodjeljuju na osnovu zasluga, odnosno uspjeha u prethodnom periodu.

USLOVI

Za stipendiju mogu aplicirati svi internacionalni studenti. Ukoliko student ne dobije stipendiju za zasluge, može se obratiti Univerzitetu sa zahtjevom za dodjelu stipendije na osnovu finansijske potrebe. U tom slučaju, studenti trebaju predati sledeću dokumentaciju: izvještaj o plati oca i/ili majke u protekloj godini i /ili izvještaj o penziji, kao i izvještaj o bilo kom vidu zarade putem nekretnina ili privatnog posla. Dokumentacija mora biti prevedena na engleski ili turski jezik.

NAČIN PRIJAVE

Da bi se prijavili, studenti su u obavezi da se registruju putem sledećeg linka, nakon čega će dobiti detaljne smjernice o daljim koracima koje treba preduzeti: https://kuick.service-now.com/regapp/

ROK ZA PRIJAVU:

U toku

Detaljnije na: https://international.ku.edu.tr/…/tuition-and…/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post