Konkurs za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

  • Početna

Rok prijave 10.06.2020

Na osnovu člana 22. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19), a u skladu s članom 5. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 02-000239/19, broj akta: 01.11-1161DS-013/19 od 12. 12. 2019. godine, Zaključka Vlade Brčko distrikta BiH, broj: 02-000016/20, akt broj: 01.11-1161DS-001/20 od 24. 1. 2020. godine, i Odluke o dopuni Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije, broj predmeta: 02-000239/19, broj akta: 01.11-1161DS-038/20 od 12. 5. 2020. godine, Odjeljenje za obrazovanje raspisu je

NOVI JAVNI POZIV za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

I.

Raspisuje se novi javni poziv za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Pravo učešća ili apliciranja po novom javnom pozivu imaju studenti generacije koji nisu ostvarili to pravo u 2019. godini.

II.

Opći uslovi, propisani članom 4. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH, koje kandidat za dodjelu novčane nagrade treba ispunjavati su sljedeći:

  • da studij finansira država, entitet, kanton ili Brčko distrikt BiH;
  • da ima prebivalište u Brčko distriktu BiH najmanje godinu dana prije raspisivanja Javnog poziva za dodjelu novčane nagrade;
  • da je u 2019. godini bio proglašen studentom generacije I. ciklusa studija.

III.

Novčana nagrada se dodjeljuje jednokratno i linearno se raspoređuje svim studentima koji ispunjavaju uslove iz tačke II. ovog javnog poziva.

IV.

Uz prijavu za ostvarivanje prava na novčanu nagradu student treba priložiti i sljedeće dokumente:
dokaz da je u 2019. godini bio proglašen studentom generacije I. ciklusa studija, i
dokaz da studij finansira, država, entitet, kanton ili Brčko distrikt BiH.
Potvrdu od nadležnog organa o mjestu prebivališta Odjeljenje za obrazovanje pribavlja službenim putem.

V.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja 1. 6. 2020. godine i traje do dana zatvaranja javnog poziva 10. 6. 2020. godine do 15.30 sati.

VI.

Preliminarna lista studenata generacije koji ispunjavaju uslove po raspisanom Javnom pozivu bit će obavljena u roku od osam (8) dana od dana zaključivanja javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Odjeljenja za obrazovanje BiH.

Uz prijavu na javni poziv obavezno dostaviti i sve potrebne dokumente.

Obrazac prijave na javni poziv može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s priloženim dokumentima slati na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1
76100 Brčko

ili donijeti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 ili 7.

Informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje, Pododjeljenje za visoko obrazovanje i nauku ili na broj telefona 049 / 216-894.

Šef Odjeljenja za obrazovanje
Senad Osmanović, prof.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post