Natječaj za dodjelu novčanih nagrada studentima prve generacije studija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

  • Početna

Rok za prijavu 10.06.2020

Sukladno članku 22. Zakona o vladi Brčko distrikta BiH – pročišćeni tekst (“Službene novine Brčko distrikta BiH”, broj: 22/18, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19), te u skladu s čl. 5. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada studentima prvog ciklusa studija iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 02-000239 / 19, akt broj: 01.11-1161DS-013/19 od 12. prosinca 2019. godine , Zaključak Vlade Brčko distrikta BiH, broj: 02-000016 / 20, akt broj: 01.11-1161DS-001/20 od 24. siječnja 2020., te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije, broj broj: 02-000239 / 19, akt broj: 01.11-1161DS-038/20 od 12. svibnja 2020., Odjel za obrazovanje

NOVI JAVNI POZIV za dodjelu novčanih nagrada studentima prve generacije studija iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

I.

Raspisuje se novi javni poziv za dodjelu novčanih nagrada studentima prvog ciklusa studija iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Studenti generacije koji ovo pravo nisu iskoristili u 2019. godini imaju pravo sudjelovati ili se prijaviti na novi javni poziv.

II.

Opći uvjeti, propisani člankom 4. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada studentima prvog ciklusa studija Brčko distrikta BiH, koje bi kandidat za novčanu nagradu trebao ispuniti su sljedeći:

  • da studij finansira država, entitet, kanton ili Brčko distrikt BiH;
  • da ima prebivalište u Brčko distriktu BiH najmanje godinu dana prije raspisivanja Javnog poziva za dodjelu novčane nagrade;
  • da je u 2019. godini bio proglašen studentom generacije I. ciklusa studija.

III.

Novčana nagrada dodjeljuje se jednom i linearno se raspodjeljuje svim studentima koji ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog javnog poziva.

IV.

Uz prijavu za ostvarivanje prava na novčanu nagradu, student treba priložiti sljedeće dokumente:dokaz da je 2019. godine proglašen studentom prve generacije studija, i
dokaz da studij financira država, entitet, kanton ili Brčko distrikt BiH.
Potvrdu od nadležnog organa o mjestu prebivališta Odjeljenje za obrazovanje pribavlja službenim putem.

V.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja 1. 6. 2020. godine i traje do dana zatvaranja javnog poziva 10. 6. 2020. godine do 15.30 sati.

VI.

Preliminarni popis učenika generacije koji ispunjavaju zahtjeve raspisanog Javnog poziva napravit će se u roku od osam (8) dana od dana zaključivanja javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Odjela za obrazovanje BiH.

Uz prijavu na javni poziv, obvezno je dostaviti sve potrebne dokumente.

Obrazac prijave za javni poziv može se preuzeti sa info table u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).

Kasne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave s priloženim dokumentima šalju na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1
76100 Brčko

ili dovesti lično u zgradu Vlade Brčko Distrikta BiH, šalter broj 6 ili 7.

Informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Ministarstvu obrazovanja, Odjelu za visoko obrazovanje i znanost ili telefonom 049 / 216-894.

Pročelnik Odjela za obrazovanje
Senad Osmanović, prof.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post