Prijavite se za trening u Sloveniji

  • Početna

Fokus konferencije je na programima ili pristupima koji mladima u riziku mogu pružiti podršku prilagođenu njihovim potrebama i koja im može razviti socijalne i obrazovne kompetencije te ih osnažiti za prevladavanje osobnih poteškoća i izazova.
PODRUČJE:
mentalno zdravlje

OPIS
Glavni fokus konferencije su programi ili pristupi koji mladima u riziku mogu pružiti podršku prilagođenu njihovim potrebama i mogu razviti njihove socijalne i obrazovne kompetencije te ih osnažiti za prevladavanje osobnih poteškoća i izazova. Teme za ovu godinu bit će usmjerene na nove oblike subkultura mladih, drugačije putove mentalnog zdravlja (mladih), inovativne pristupe u umjetnosti i sportu itd. koje se primjenjuju u radu s rizičnim mladima.

Što je mentalno zdravlje, postoji li samo po sebi ili je samo društveni konstrukt primjerenog ponašanja i emocija? Razumijevanje ovog koncepta zdravlja tiče se nas kao stručnih radnika i naših klijenata, što utječe na naše profesionalno djelovanje. Osim toga, želimo razgovarati o tome kako se mladi danas druže i ujedinjuju?

UVJETI
Pozivamo mlade radnike koji svoje vrijeme provode s mladima, istraživače iz ovog područja kao i mlade da iznesu svoje stajalište.

KAKO SE PRIJAVITI
Potrebno je ispuniti prijavnicu na web stranici http://trainings.salto-youth.net/10851

Više detalja na:

http://trainings.salto-youth.net/10851

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post