Konkurs Stipendije za dodiplomski studij u akademskoj 2023/2024

  • Početna

Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za magistarski studij studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski nivo.

U sklopu strategije atraktivnosti Francuske kao studijske destinacije i u cilju promocije dodiplomskih studija u Francuskoj, Vlada Francuske može dodijeliti stipendije za dodiplomske studije diplomantima i studentima iz Bosne i Hercegovine koji su se prijavili za studije putem pretprijamnog. procedure (DAP), platforme Parcoursup, izravno na visokim učilištima ili su već upisani na preddiplomski studij na nekoj od francuskih visokoškolskih ustanova.

Sommaire

  • Tko se može prijaviti?
  • Proces selekcije
  • Kako se prijaviti?
  • Više informacija

Tko se može prijaviti?

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

Budite građani Bosne i Hercegovine
Biti u proceduri prijave studija u postupku predupisa DAP-a ili putem platforme Parcoursup, direktno na visokoškolskoj ustanovi ili biti upisan na preddiplomski studij
Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

Proces selekcije

Povjerenstvo za dodjelu stipendija prvenstveno će voditi računa o kvaliteti odabranog studijskog programa, školskim rezultatima, motiviranosti kandidata i razini francuskog jezika. Budući da je razina znanja francuskog jezika vrlo važna za preddiplomski studij, dodatnu prednost pri odabiru imat će studenti Međunarodne francuske škole i studenti dvojezičnog frankofonog odjela. Budući da je osnovni kriterij izvrsnost, prednost prilikom dodjele stipendija Veleposlanstva Francuske u BiH imaju kandidati za magistarski i doktorski studij, ali u obzir dolaze i vrlo dobri kandidati za dodiplomski studij.

Kako se prijaviti?

Svaka kandidatura treba imati:

Fotokopija putovnice (BiH)
Motivacijsko pismo na francuskom jeziku (kandidati koji se prijavljuju za 1. godinu preddiplomskog studija trebaju navesti i studijske programe na koje su se prijavili)
Svjedodžbe (na francuskom ili b/h/s) ili prijepis ocjena za prethodnu ili tekuću akademsku godinu
DELF B2 diploma / TCF certifikat (kandidati koji se prijavljuju za 1. godinu preddiplomskog studija)
Brošura/opis triju studijskih programa na koje se kandidat prijavljuje (kandidati koji se prijavljuju za 1. godinu preddiplomskog studija)

Sve dokumente je potrebno poslati u PDF formatu najkasnije do 1. ožujka 2023. godine do 17:00 sati e-mailom na: stipendije2021@institutfrancais.ba
Prijava prijave bit će potvrđena e-mailom. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Više informacija

Ured Campusa France Bosna i Hercegovina (e-mailom ili telefonom): zeljka.divkovic@institutfrancais.ba // 00387 33 586230

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post