Neformalno obrazovanje u Bosni i Hercegovini: Kako pripremiti mlade za tržište rada?

  • Početna

Na današnjem ubrzanom i konkurentnom tržištu rada, neformalno obrazovanje dobiva sve veću važnost. Mladi u Bosni i Hercegovini sve više traže načine da se pripreme za rad u modernim industrijama, a neformalno obrazovanje pruža brojne mogućnosti za stjecanje potrebnih vještina i znanja.

Razgovaramo sa sa Selmom Begović iz MarketMakers projekta za zapošljavanje mladih podržanog od Vlade Švicarske i predstavnikom Ambasade Švicarske u BiH Almirom Tanovićem o definiciji neformalnog obrazovanja, njegovom značaju, vrstama neformalnog obrazovanja, prednostima u odnosu na formalno obrazovanje, prepreke s kojima se mladi susreću, kao i o načinima poboljšanja dostupnosti neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Osim toga, istražujemo koje su najvažnije vještine koje mladi trebaju razviti te kako povećati svijest i interes mladih za neformalno obrazovanje.

Kako biste definirali neformalno obrazovanje i koliko je ono važno u pripremi mladih za tržište rada u Bosni i Hercegovini?

– Neformalno obrazovanje može uključivati ​​različite oblike osposobljavanja, tečajeva i osposobljavanja, obično relativno kratkog trajanja (1-12 mjeseci), koji su usmjereni na potrebe tržišta rada. No, neformalno obrazovanje, za razliku od formalnog, ne mora nužno dovesti do diploma ili svjedodžbi, ali svakako može, a rekao bih i treba, trajati cijeli život kao najpraktičniji oblik cjeloživotnog učenja. Neformalno obrazovanje je ključno za pripremu, ali i za djelovanje/napredovanje na tržištu rada, ne samo u BiH nego i globalno. Svjedoci smo velikih i brzih promjena na tržištu rada, tako da je sada, više nego ikad prije, važno stjecati nove vještine i kompetencije, kao i unaprijediti ili nadograditi postojeće, kaže Selma Begović ispred MarketMakersa.

Selma Begović, MarketMakers

Koje su najčešće vrste neformalnog obrazovanja koje koriste mladi u Bosni i Hercegovini?

– Najčešće vrste neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini su treninzi koje nude privatni centri za obuku (tvrtke koje se prvenstveno bave pružanjem obuka, tečajeva i treninga), ali različiti oblici neformalnog obrazovanja koje nude kompanije (stručnjaci u svojim područjima) koje primarno se ne bave neformalnim obrazovanjem, već sasvim drugim aktivnostima. U okviru projekta MarketMakers te dvije skupine nazivamo privatnim pružateljima neformalnog obrazovanja i akademijama pri tvrtkama, kaže Begović.

Koji su najčešći treninzi kojima se mladi u Bosni i Hercegovini pripremaju za rad u modernim industrijama?

– Najtraženiji treninzi za mlade u Bosni i Hercegovini su iz oblasti IT tehničkih vještina, ali sve je veća potražnja i za drugim vrstama obuka kao što su upravljanje projektima, digitalni marketing, grafički dizajn, 3D modeliranje, financijski kontroling, upravljanje rizicima, proračuni i slično.

Foto: Freepik / STUDOMAT

Koje su prednosti neformalnog obrazovanja u odnosu na formalno kada je u pitanju priprema za tržište rada?

– Neformalno obrazovanje svakako ne bi trebalo smatrati zamjenom za formalno obrazovanje, iako u određenim slučajevima može biti. Općenito, formalno obrazovanje je akreditirano od strane nadležnih institucija, traje mnogo duže i uglavnom se temelji na izgradnji teorijske baze. S druge strane, neformalno obrazovanje traje kraće (individualni tečajevi, treninzi ili treninzi) i temelji se na stjecanju specifičnih vještina i znanja, relevantnih za trenutne potrebe tržišta rada, kroz teorijski, ali i praktični rad. Najbolja kombinacija je dobra teorijska osnova stečena formalnim obrazovanjem, te cjeloživotno učenje i nadogradnja znanja i vještina kroz neformalno obrazovanje, kaže sagovornica STUDOMAT-a Selma Begović.

Koliko su mladi u Bosni i Hercegovini upoznati s mogućnostima koje nudi neformalno obrazovanje za pripremu za tržište rada?

– Prema istraživanju koje je projekt MarketMakers s partnerima na ovu temu proveo u dva navrata (2021. i 2023. godine), mladi u BiH su upoznati s mogućnostima i prilikama koje nudi neformalno obrazovanje, a važno je također reći da svijest o ovim mogućnosti raste. , te studije pokazuju porast svijesti, interesa i potražnje za neformalnim obrazovanjem kao mogućnošću daljnjeg usavršavanja i prekvalifikacije.

Koje su najčešće prepreke koje mladi u Bosni i Hercegovini imaju u pristupu neformalnom obrazovanju koje im je potrebno za tržište rada?

– Prepreke s kojima se mladi u BiH susreću kada je u pitanju neformalno obrazovanje uglavnom su cijene, dostupnost i podrška. Naravno, svi ti čimbenici značajno variraju kada su u pitanju različiti treninzi. No, kako se mijenja svijest mladih, ali podjednako značajno, njihovih roditelja, ali i drugih utjecajnih skupina, tako se mijenja i potražnja, a samim time i prepreke se smanjuju ili ih se barem drugačije percipira. Važno je reći da je tržište neformalnog obrazovanja u BiH relativno mlado iu fazi ubrzanog razvoja. U ovom trenutku pruža brojne mogućnosti i prilike za mlade, a ne treba zaboraviti da postoji niz vrlo pristupačnih ili potpuno besplatnih oblika neformalnog obrazovanja.

Kako bi se mogla poboljšati dostupnost neformalnog obrazovanja za mlade u Bosni i Hercegovini?

– Neformalno obrazovanje u Bosni i Hercegovini već je u ekspanziji u smislu dostupnosti i raznolikosti, a sustavne promjene, poput udruživanja pružatelja neformalnog obrazovanja, suradnje s formalnim obrazovnim inzistijama, podizanje svijesti o prednostima neformalnog obrazovanja kao kao i važnost cjeloživotnog učenja općenito, dovest će do šire, kvalitetnije i pristupačnije ponude. MarketMakeri su djelovali u smislu osnaživanja tvrtki koje imaju stručnost u svom području da ponude tečajeve, obuku ili obuku kao odgovor na izazove nedostatka kvalificirane radne snage, posebno u IT i BPO (Business Process Outsourcing/izvozno orijentirane usluge) industriji, tako pilotiramo Akademiju modela u tvrtkama, koja se pokazala uspješnom na tržištu i prirodno se širi i raste.

Foto: Freepik / STUDOMAT

Koje su najvažnije vještine koje mladi trebaju razviti kada se pripremaju za tržište rada?

– Teško je generalizirati, ovisi o smjeru i području interesa pojedinca, ali postoje i tzv. prenosive vještine koje su važne bez obzira na smjer, kao što su komunikacijske vještine, organizacijske vještine, upravljanje vremenom, timski rad vještine i slično.

Koji su to kanali koje mladi u Bosni i Hercegovini mogu koristiti kako bi saznali više o neformalnom obrazovanju i mogućnostima zapošljavanja u modernim industrijama?

– Danas, za razliku od prije 4-5 godina, mladi imaju mnogo prilika da nauče više o nefrološkoj edukaciji u Bosni i Hercegovini. Svi, ili barem velika većina, pružatelja neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (bilo da se radi o privatnim centrima za obuku, akademijama kompanija ili drugim modelima) jako dobro rade svoj posao promoviranja, pa sve češće nailazimo na ovakve oglase na društvenim mrežama. mrežama, portalima, ali i jumbo plakatima na ulicama. Ono što je važno istaknuti je da danas imamo i portale koji imaju za cilj promovirati neformalno obrazovanje kao takvo i informirati se o dostupnim ponudama. Za one koji žele saznati više o obuci upravo u IT oblasti, portal ITkarijera.ba nudi odličan sadržaj. Portal NOD.ba (Neformalno obrazovanje Danas) nudi odličan sadržaj i nudi tečajeve iz svih oblasti bez obzira na industriju. Također, dodala bih i STAR platformu koja nudi informacije i podršku mladima u razvoju karijere, a u sklopu toga naravno i dosta kvalitetnog sadržaja na temu neformalnog obrazovanja, zaključuje za Selma Begović iz MarketMakersa. STUDOMAT.

Neusklađenost vještina između sustava strukovnog obrazovanja i tržišta rada uzrokuje poteškoće

– Pitanje zapošljavanja mladih je u fokusu Švicarskog programa suradnje u Bosni i Hercegovini, kako prethodnih, tako i narednih godina. Neusklađenost vještina između sustava strukovnog obrazovanja i tržišta rada uzrokuje poteškoće u prijelazu iz škole u posao i pridonosi visokoj nezaposlenosti mladih (30% muškaraca, 37,5% žena), a time i negativno utječe na gospodarski razvoj jer poduzeća nemaju adekvatnu radnu snagu i gube konkurentnost na tržištu, kaže za STUDOMAT Almir Tanović, predstavnik Veleposlanstva Švicarske u BiH.

Almir Tanović, predstavnik Ambasade Švicarske u BiH

Švicarska podupire aktivnosti za poboljšanje vještina mladih ljudi

– Kako bi doprinijela većem zapošljavanju mladih u BiH, Švicarska podržava aktivnosti na unapređenju vještina mladih, kako kroz formalno stručno obrazovanje, tako i kroz podršku neformalnom obrazovanju za pojedine sektore, kaže Tanović.

– Naši projekti u formalnom strukovnom obrazovanju podržavaju bolju suradnju škola i privatnog sektora, kako bi se povećala kvaliteta obrazovanja temeljenog na radu i broj sati koje učenici provode na praksi u tvrtkama, dodaje Tanović.

Tržište rada mijenja se mnogo brže nego što formalni obrazovni sustav može pratiti

– Kako se tržište rada mijenja puno brže nego što to može pratiti formalni obrazovni sustav, potrebno je omogućiti mladima neformalno obrazovanje, koje podupire i inicira privatni sektor, kako bi stekli dodatna znanja potrebna na tržištu rada. U proteklom razdoblju, zajedno s našim MarketMakers projektom, podržali smo nekoliko inicijativa za neformalno obrazovanje, prvenstveno za brzorastuće industrije poput IT-a i outsourcing sektora. Posljednjih godina porast broja zaposlenih u tim sektorima mjeri se tisućama i drago nam je da smo tome barem djelomično pridonijeli, dodaje naš sugovornik.

– Na kraju, ne smijemo zanemariti ni samozapošljavanje mladih kojima je potrebna podrška u realizaciji poslovnih ideja. Preko našeg partnera Fondacije Mozaik i njihove platforme Lonac, mladi iz cijele Bosne i Hercegovine mogu potražiti podršku za svoje male biznise, kako financijsku, mentorsku, tako i druge vrste podrške, kaže Tanović.

Foto: Freepik / STUDOMAT

Neformalno obrazovanje mladima će omogućiti bolje šanse za uspješnu karijeru

Neformalno obrazovanje igra ključnu ulogu u pripremi mladih ljudi u Bosni i Hercegovini za tržište rada u modernim industrijama. Neformalno obrazovanje nudi fleksibilnost, praktičnost i prilagođenost individualnim potrebama mladih, što ga čini atraktivnom opcijom za stjecanje novih vještina i znanja.

No, unatoč brojnim prednostima neformalnog obrazovanja, postoje izazovi i prepreke s kojima se mladi u Bosni i Hercegovini susreću. Kako bi se poboljšala dostupnost i podigla svijest o neformalnom obrazovanju, potrebno je povećati suradnju između obrazovnih institucija, privatnog sektora i organizacija civilnog društva. Također, važno je promicati i koristiti različite kanale komunikacije u cilju širenja informacija o mogućnostima neformalnog obrazovanja i zapošljavanja u modernim industrijama među mladima.

Ulaganje u neformalno obrazovanje i razvoj vještina mladih u Bosni i Hercegovini doprinijet će jačanju konkurentnosti zemlje na globalnom tržištu i pružiti mladima veće šanse za uspješnu karijeru u dinamičnom i ubrzanom svijetu rada.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post