Natječaj za stipendije!

Sukladno članku 19. Statuta Udruge „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“, objavljuje izvršni direktor Udruge.

N A T  J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima iz obitelji ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i civilnih žrtava rata, srednjoškolcima i studentima s invaliditetom, talentiranim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj / akademskoj 2022./2023. godine.

Uvjeti za prijavu na natječaj:

– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini
– da budu redovni srednjoškolci / studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini
– da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi
– ne obnavljati razred/god

Stipendija se dodjeljuje iz granta Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.
– sudjelovati u prikupljanju sredstava za vlastite i stipendije za druge korisnike prodajom izdanja Udruge “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” za 2023.
– da u školskoj godini 2022./2023. Najmanje 40 sati volonterskog rada odradio je u Udruzi “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak”, odnosno mjestu prebivališta izvan Kantona Sarajevo.
Stipendija za 92 učenika srednjih škola i 10 studenata dodjeljuje se na period od 10 mjeseci u školskoj 2022./2023. godine.

Stipendija za srednjoškolce iznosi 80 KM mjesečno.
Stipendija za studente iznosi 100 KM mjesečno.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

Prijava na natječaj (Prilog 1.);
Potvrda o upisu u srednju školu/fakultet u školsku/akademsku 2022/2023. godine (original);
Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:
– za učenike srednjih škola svjedodžbu o završenom razredu školske 2021./2022. godine (ovjerena kopija);
– za učenike prve godine – svjedodžbu o završenom 4. razredu srednje škole u školskoj 2021./2022. godine (ovjerena kopija);
– za studente druge i narednih godina studija – uvjerenje o položenim ispitima u akademskoj godini 2021./2022. godine;
Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana);
Kućni list (ovjeren u općini);
Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu na ime kandidata;
Dokaz o redovnom školovanju ostale djece iz obitelji kandidata – potvrda škole ili fakulteta za svako dijete (preslika ili original);
Izjava o suglasnosti kandidata za javnu objavu rezultata natječaja (Prilog 2 – ovjeren u općini);
Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugoj osnovi (Prilog 3 – ovjereno u općini);
Za zaposlene roditelje/skrbnike platni spisak ili potvrda poslodavca o visini primanja (original);
Za nezaposlene roditelje/skrbnike potvrda Zavoda za zapošljavanje (original);
Za umirovljene roditelje/skrbnike ček iz posljednje starosne, invalidske ili obiteljske mirovine (ovjerena kopija);
Za kandidate bez jednog ili oba roditelja (preminuo u razdoblju 1992.-1995.) – dokaz o smrti (pokojni list) – ovjerena preslika;
Dokaz o stupnju invalidnosti kandidata – rješenje ili potvrda nadležnog tijela (ovjerena preslika) – kategorija B;
Za kandidate čije kućanstvo vodi samohrana majka/otac – rješenje ili potvrda nadležnog tijela (ovjerena preslika);
Za kandidate pod skrbništvom – rješenje ili potvrda nadležnog tijela (ovjerena preslika);
Dokaz o stupnju invaliditeta roditelja/skrbnika – rješenje ili potvrda nadležnog tijela (ovjerena preslika) – kategorija A;
Dokaz o statusu člana obitelji šehida/palog boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i civilnih žrtava rata – rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu (ovjerena preslika) – kategorija A.

Kandidati u kategoriji talentirana djeca i mladi, osim navedenih dokumenata dužni su dostaviti i sljedeće:
Dokaz o osvojenom prvom mjestu na saveznoj i državnoj razini u kategorijama predmeta društvene, tehničke i glazbene kulture, uz preporuku škole i/ili obrazovno-pedagoškog zavoda;
Dokaz talenta za pisanje poezije i proze, uz preporuku Udruženja književnika BiH;
Dokaz o osvojenom prvom mjestu na državnim i međudržavnim sportskim natjecanjima, uz preporuku sportskih klubova ili saveza BiH.

Natječaj, nakon objave na društvenim mrežama i web stranici Udruge „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, ostaje otvoren: za srednjoškolce do 20.09.2022. godine za studente do 11.10.2022. godine.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak”, Dobojska 4, 71000 Sarajevo,
s naznakom “Prijava na natječaj” i dopisom pripadajuće kategorije kandidata:
A (učenik iz obitelji ratnih vojnih invalida, šehida/palih boraca, demobiliziranih boraca i civilnih žrtava rata)
B (učenik/student – osoba s invaliditetom)
C (talentirani učenik)
D (učenik u stanju socijalne potrebe)

Prednost pri dodjeli stipendija za studente prve godine imat će kandidati koji ovjerenom preslikom svjedodžbi pokažu odličan uspjeh za sve školske godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja.
Prednost pri dodjeli stipendije imat će i kandidati koji su u školskoj godini 2021./2022. godine ispunio obvezu volonterskog rada.

 

staupisati.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post