Конкурс за стипендије!

  • Почетна

На основу члана 19. Статута Удружења „Образовање гради Босну и Херцеговину – Јован Дивјак“, саопштава извршни директор Удружења

К О Н К У Р С

за стипендирање ученика из породица ратних војних инвалида, демобилисаних бораца и цивилних жртава рата, ученика средњих школа и ученика са инвалидитетом, талентованих и социјално угрожених ученика средњих школа и ученика у школској / школској 2022/2023. године.

Услови за пријаву на конкурс:

– да су држављани Босне и Херцеговине
– да има пребивалиште у Босни и Херцеговини
– да буду редовни ученици / студенти факултета у Босни и Херцеговини
– да не примају стипендију по другом основу
– да се не обнавља разред/год

Стипендија се додјељује из гранта Фонда за отворено друштво Босне и Херцеговине.
– учествовати у прикупљању средстава за сопствене и стипендије за друге кориснике продајом публикација Удружења „Образовање гради Босну и Херцеговину“ за 2023.
– да у школској 2022/2023. Одрадио је најмање 40 сати волонтерског рада у Удружењу „Образовање гради Босну и Херцеговину – Јован Дивјак“, односно мјесту пребивалишта ван Кантона Сарајево.
Стипендија за 92 ученика средњих школа и 10 студената додељује се на период од 10 месеци у школској 2022/2023. године.

Стипендија за средњошколце износи 80 КМ мјесечно.
Стипендија за студенте износи 100 КМ мјесечно.

Кандидати су дужни да доставе следећа документа:

Пријава на конкурс (Прилог 1);
Потврда о упису у средњу школу/факултет у школској/школској 2022/2023. године (оригинал);
Доказ о успјеху у претходној школској / академској години:
– за ученике средњих школа увјерење о завршеном разреду школске 2021/2022. године (овјерена копија);
– за ученике прве године – свједочанство о завршеном 4. разреда средње школе у ​​школској 2021/2022. године (оверена копија);
– за студенте друге и наредних година студија – увјерење о положеним испитима у школској 2021/2022. године;
Пријава пребивалишта (ЦИПС – не старија од 30 дана);
Кућни лист (овјерен у општини);
Потврда банке о отвореном трансакцијском рачуну на име кандидата;
Доказ о редовном школовању остале дјеце из породице кандидата – увјерење школе или факултета за свако дијете (копија или оригинал);
Изјава о сагласности кандидата за јавно објављивање резултата конкурса (Прилог 2 – овјерен у општини);
Изјава да кандидат не прима стипендију или новчану накнаду по другом основу (Прилог 3 – овјерено у општини);
За запослене родитеље/старатеље платни списак или потврда послодавца о висини примања (оригинал);
За незапослене родитеље/старатеље потврда Завода за запошљавање (оригинал);
За пензионисане родитеље/старатеље чек из последње старосне, инвалидске или породичне пензије (оверена копија);
За кандидате без једног или оба родитеља (преминуо у периоду 1992-1995) – доказ о смрти (покојни лист) – овјерена копија;
Доказ о степену инвалидитета кандидата – рјешење или уверење надлежног органа (оверена копија) – категорија Б;
За кандидате чије домаћинство води самохрана мајка/отац – решење или уверење надлежног органа (оверена копија);
За кандидате под старатељством – решење или увјерење надлежног органа (оверена копија);
Доказ о степену инвалидитета родитеља/старатеља – рјешење или увјерење надлежног органа (овјерена копија) – категорија А;
Доказ о статусу члана породице палих бораца/бораца, ратних војних инвалида, демобилисаних бораца и цивилних жртава рата – рјешење или увјерење надлежне општинске службе за борачко-инвалидску заштиту (овјерена копија) – категорија А.

Кандидати у категорији талентоване дјеце и омладине, поред наведених докумената дужни су да приложе и следеће:
Доказ о освојеном првом мјесту на савезном и државном нивоу у категоријама предмета друштвене, техничке и музичке културе, уз препоруку школе и/или Просветно-педагошког завода;
Доказ талента за писање поезије и прозе, уз препоруку Удружења књижевника БиХ;
Доказ о освојеном првом мјесту на државним и међудржавним спортским такмичењима, уз препоруку спортских клубова или савеза БиХ.

Конкурс, након објаве на друштвеним мрежама и веб страници Удружења „Образовање гради Босну и Херцеговину“, остаје отворен: за средњошколце до 20.09.2022. године за студенте до 11.10.2022. године.

Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса и траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:
Удружење „Образовање гради Босну и Херцеговину – Јован Дивјак“, Добојска 4, 71000 Сарајево,
са назнаком „Пријава на конкурс“ и писмом одговарајуће категорије кандидата:
А (ученик из породице ратних војних инвалида, палих бораца, демобилисаних бораца и цивилних жртава рата)
Б (ученик/студент – особа са инвалидитетом)
Ц (талентовани ученик)
Д (ученик у стању социјалне потребе)

Предност за додјелу стипендија за студенте прве године оствариће кандидати који уз овјерену копију свједочанстава покажу одличан успјех за све школске године током средњошколског образовања.
Предност приликом додјеле стипендије

 

staupisati.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post