Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci razvio se iz Katedre za elektrotehniku ​​Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, osnovane 1962. godine. Krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina sve je veća potreba za inženjerima elektrotehnike i odvajanjem Katedre za elektrotehniku ​​u poseban fakultet. Skup radnika radnika Odjela za elektrotehniku ​​Tehničkog fakulteta održan je 12.02.1975. Odluka o odvajanju katedre od Tehničkog fakulteta. Skupština tadašnje SR Bosne i Hercegovine dala je suglasnost na Odluku o razdvajanju, 28. marta 1975. godine. godine.

Datum osnivanja Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci je 24. studenog 1962. godine. godine, dan kada je Narodni odbor okruga Banja Luka donio odluku o osnivanju Tehničkog fakulteta s Katedrom za elektrotehniku. Sljedeće godine počeo je s radom i Odjel za tehnologiju. Te školske godine 1962/63. U godini je upisano 113 studenata, od kojih je 48 diplomiralo. Kasnije se broj upisanih studenata povećao, tako da se u prosjeku godišnje upisuje oko 200 učenika.

Tijekom rada Elektrotehničkog fakulteta, kurikulumi su izmijenjeni i prilagođeni rastućim potrebama ekonomije i dostignućima u znanosti. Razvoj nastavnog procesa odvijao se na dva odjela: na Odjelu za elektroniku i komunikacije i na Odjelu za računalno inženjerstvo i automatizaciju. Od školske godine 1994/95. Odjel elektroprivrede također je počeo s radom u Studiji na Elektrotehničkom fakultetu organizirani su po uzoru na europski kreditni transfer (ECTS) i odvijaju se u 3 ciklusa.

Studijski programi I i II ciklusa su:

  • Računarstvo i informatika
  • Elektronika i telekomunikacije
  • Elektroenergetski i industrijski sistemi

Studijski program III ciklusa je:

  • Informacijske i komunikacijske tehnologije

U razdoblju od osnutka do danas broj upisanih studenata varirao je od 120 do 550. U prošloj godini diplomiralo je 64 studenta, dok je do sada diplomiralo preko 2000 studenata.

Nastavni proces izvodi preko 40 nastavnika i suradnika koji su stalno zaposleni na Sveučilištu u Banjoj Luci i velik broj nastavnika s Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektrotehničkog fakulteta u Nišu, Fakulteta računarstva i Informatika u Ljubljani, Sveučilište Paderborn i Sveučilište Malardalen, kao i drugi fakulteti i sveučilišta.

Za buduće studente:

Stipendije

Propisi

Odluke

Adresa: Patre 5, Banja Luka

Tel: 051/221-820

Email: info@etf.unibl.org

Dekan: dekan@etf.unibl.org

Website: https://etf.unibl.org/index.php/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post