Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  • Početna
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 stav (3) i člana 2a stav (6) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine, broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine, broj: 015-180/7-000005/07-13 od 26.08.2019. godine, broj: 015-180/7-000005/07-14 od 06.03.2020. godine u vezi sa članom 2 Pravilnika o zapošlјavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-105/18 od 17.12.2018. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-162/20 od 09.11.2020. godine, uz saglasnost Upravnog odbora, broj: 015-180/7-UO-89/20 19.11.2020. godine, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Preuzeto sa fzobrcko.ba
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post