Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

 • Početna

O Fakultetu
Znanja iz različitih filoloških disciplina u srpsku kulturnu riznicu pohranjuju se — u nekim vremenima neprekidno i sistematski, u nekim drugim, pak, sporadično i sa dugotrajnim prekidima — još od srednjega vijeka, zlatnog vijeka srpske pismenosti i književnosti.
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu otuda, zahvaljujući upravo oblasti znanja čijim se njegovanjem i razvojem bavi, ima duboke korijene i svijest o dugom trajanju.

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu čuva sjećanje i njeguje visokoškolsku tradiciju začetu u Velikoj školi, Liceju. Razvijajući od 1873. filološko-umjetničke discipline, a od 1960. i zaseban Filološki fakultet, Univerzitet podržava Filološki fakultet i u tim prilikama, kao i u 21. vijeku, kada dobija akreditaciju za potpuno reformisane i prema evropskom kontekstu obrazovanja oblikovane nastavne planove.
Uvođenje principa Bolonjskog procesa u obrazovanje, fleksibilnost nastavnih planova, izbornost predmeta, razmjena studenata i nastavnika na osnovu različitih programa i projekata EU, planiranje učenja na daljinu, karakterišu sadašnji obrazovni prostor. Ujednačavanje obrazovanja u prilikama u kojima se promovišu kompetitivnost, razmjena studenata i nastavnika, porast broja privatnih univerziteta, internacionalno partnerstvo i otvoreni akademski programi, zahtjevi su današnjeg doba, izazov studentima koji su na početku svoga akademskog puta i profesionalne karijere.

Zakonskim uredbama iz 1873. Filozofski fakultet podeljen je na dva odsjeka: Filološko-istorijski i Prirodno-matematički. Istu materiju regulisale su nove izmjene i dopune zakona o Velikoj školi 1880, kao i 1896, kada je Filološko-istorijski odsjek Filozofskog fakulteta podjeljen još na dva: Lingvističko-literarni i Istorijsko-geografski.

Stvaranjem Lingvističko-literarnog odseka Filozofskog fakulteta filološke studije u Srbiji u punom smislu riječi postaju visokoškolska specijalizacija. O tome rječito govori već i sam pregled stručnih predmeta ovoga odsjeka: srpska i slovenska filologija, istorija srpske i jugoslovenske književnosti, latinski i grčki jezik i književnost, francuski i njemački jezik i književnost, teorija književnosti.

Dokumenti:

Plan rada Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za 2020. godinu

Informator o radu Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

KATEDRE:

 • Srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima
 • Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima
 • Opšta književnost i teorije književnosti
 • Slavistika
 • Italijanistika
 • Iberijske studije
 • Romanistika
 • Germanistika
 • Anglistika
 • Orijentalistika
 • Albanologija
 • Opšta lingvistika
 • Bibliotekarstvo i informatika
 • Neohelenske studije
 • Hungarologija

Centrala Filološkog fakulteta 011/2638-622
Skriptarnica 011/2021-682
Faks 011/2630-039
Adresa: Studentski trg 3, 11000 Beograd
Žiro-račun 840-1615666-26, šifra plaćanja 189
e-mail: filoloski.fakultet@fil.bg.ac.rs

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post