Znaš li šta predstavlja karijerno usmjeravanje i savjetovanje?

  • Početna

Znaš li šta predstavlja karijerno usmjeravanje i savjetovanje? Da li si upoznat sa mogućnostima
profesionalne orijentacije? Mlad si i na putu izbora sopstvenog zanimanja… Uključi se u realizaciju
Programa usklađivanja potreba tržišta rada i sistema obrazovanja – karijerno savjetovanje i
usmjeravanje…

Izazovi koje nosi savremeno društvo pogađaju sve strukture stanovništva ali posebno učenike koji su
na putu izbora svog daljeg obrazovnog puta sa ciljem ostvarivanja ličnih želje u domenu izbora lične
profesije ali i udovoljavanja potrebama tržišta rada.

Veliki broj učenika i mladih generalno nema dovoljno pristupa informacijama o obrazovnim
mogućnostima, prednostima, ali i opasnostima koje izbor određenih zanimanja nosi za njih ukoliko se
za iste opredijeli. Sa ciljem osiguravanja kvalitetnog i kontinuiranog pristupa informacijama za sve učenike odnosno
mlade generalno, ali i njihove roditelje, Omladinski centar „Vermont“ već nekoliko godina realizuje
„Program usklađivanja potreba tržišta rada i sistema obrazovanja – karijerno usmjeravanje i
savjetovanje“ uz podršku Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
Nizom aktivnosti u koje su uključeni privredni subjekti, nosioci obrazovanja, ali i sami učenici i njihovi
roditelji vrši se prezentovanje obrazovnih politika, profesionalne orijentacije, mogućnosti za nastavak
obrazovanja kroz izbor određenih obrazovnih profila te prilika lokalnog tržišta rada.

Trenutno, u sklopu realizacije pomenutog Programa, Omladinski centar „Vermont“ započeo je sa
aktivnostima upoznavanja učenika o aktivnostima Programa, profesionalnoj orijentaciji, alatima za
podršku te prilikama na lokalnom tržištu rada.
Danas u okviru upoznavanja učenika sa „Programom usklađivanja potreba tržišta rada i sistema
obrazovanja, održano je druženje sa učenicima devetih razreda JU Treće osnovne škole Brčko
distrikta BiH.
Pored prezentacije Programa, kroz konstruktivan dijalog, imali smo priliku da se upoznamo i sa
željama ali i strahovima učenika kada je u pitanju izbor daljeg obrazovnog puta i ostvarivanja na
profesionalnom planu.
Upoznavanje učenika nastaviće se i u narednom periodu ne samo kroz direktan rad sa učenicima
nego i kroz stranicu www.trebadaznas.com putem koje će svi zainteresovani moći dobiti korisne
informacije i prevazići lične nedoumice oko profesionalne orjentacije.

Pozivamo sve zainteresovane da se uključe u naše aktivnosti, i na taj način omoguće da zajedničkim
snagama pružimo podršku mladima na polju ostvarivanja u domenu obrazovanja ali i izbora profesionalne orjentacije. 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post