Učenici Ekonomske škole predstavili teme u okviru Projekta “Ja, građanin”

  • Početna

U okviru predmeta Demokratija i ljudska prava danas je u Ekonomskoj školi u Brčkom održan okrugli sto posvećen projektu „Ja, građanin“ na kojem su učenici ove škole predstavili teme koje su oni prepoznali kao bitne i o kojima se treba razgovarati u ovoj lokalnoj zajednici.

Od kako je 2001. godine nastavni predmet Demokratija i ljudska prava uveden kao redovan obavezni predmet u  većini srednjih škola u BiH, u sklopu njega se realizuje i projekat „Ja, građanin“. U pitanju je pragmatični dio obrazovanja u kojem učenici imaju priliku da zajednički uče o budućoj ulozi građana u demokratskom društvu. Kroz ovaj predmet učenici stiču znanja i iskustva na način tako što nude rješenja za probleme koje oni prepoznaju u društvu odnosno u lokalnoj zajednici u kojoj žive. Neke od ovih tema su predstavljene na okruglom stolu koji je danas organizovan u Ekonomskoj školi.

„U sklopu ovog projekta naši učenici su razradili određene teme kao što su nestale osobe u BiH, zaštita nacionalnih spomenika u Brčko distriktu, problem nedostatka praktične nastave u Ekonomskoj školi kao i dječiji dispanzer i druge teme koje se odnose na zdravstveni sistem u Brčko distriktu“, istakla je Amela Jašarević, profesor Demorkratije i ljudskih prava.

“Predmet Demokratija i ljudska prava od samog uvođenja u redovan nastavni Plan i program škole pobudio je  veliku pažnju naših učenika jer im omogućava da definišu probleme te da na njima rada sistematično izvan učionice i u kontaktu sa društvenom zajednicom u kojoj žive”, istakla je Zora Pajkanović, direktorica Ekonomske škole.

Najbolje ocijenjeni projektni zadaci i teme učenika iz ove škole će učestvovati u dajem nivou takmičenja u sklopu  projekta „Ja građanin”.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post