Stipendije za master studije na univerzitetu Politecnico di Milano

  • Početna

Politecnico di Milano nalazi se među 20 vodećih univerziteta u Evropi. Sa oko 40.000 upisanih studenata i preko 1000 profesora, najveći je italijanski univerzitet za veliki broj tehničkih i prirodnih nauka, arhitekturu i dizajn. Od svog osnivanja 1863. godine “Politecnico di Milano” je baziran na kvalitetu i inovaciji nastave, što je rezultiralo uspostavljanjem čvrste saradnje sa svijetom ekonomije i privrede kroz razvoj eksperimentalnog istraživanja i transfer tehnologije.

 

OBLAST: tehničke nauke, umjetnost, dizajn

 

Najboljim studentima Politecnico di Milano dodjeljuje PLATINUM stipendije u iznosu od 13. 886€ godišnje. Studenti koji dobiju GOLD stipendiju u iznosu od 8.886€ godišnje imaju pokrivene troškove smještaja u studentskom kampusu, kao i plaćenu školarinu. SILVER stipendija pokriva troškove školarine. Stipendije su namijenjene studentima koji dolaze iz zemalja van Evropske unije. Za dodelu stipendije nije potrebno posebno aplicirati, svi kandidati prijavljeni za upis na Master studije su automatski uzeti u obzir i za dodjelu stipendije.

Pored ovih stipendija, koje se dodjeljuju na osnovu uspijeha u dosadašnjem školovanju, dostupna je i DSU stipendija koja se dodeljuje na osnovu materijalnog stanja kandidata. Visina iznosa koji DSU stipendija obezbjeđuje izračunava se za svakog kandidata ponaosob i blizak je iznosu GOLD stipendije.

Lista master programa: https://www.polimi.it/en/international-prospective-students/laurea-magistrale-programmes-equivalent-to-master-of-science/programme-catalogue/

 

PRIJAVE za upis na prvi semestar  traju do 19. novembra 2020. godine – naknada za prijavu iznosi 50€, a prije slanja dokumenata potrebno je obratiti se na adresu polimi@studije.info radi registracije kandidata (možete pisati na svom maternjem jeziku). Sva dokumenta se šalju isključivo online.

Prof. Ivan Mangov je predstavnik univerziteta Politecnico di Milano za Srbiju, Crnu Goru i BiH. Za dodatne informacije o stipendijama i asistenciju prilikom konkurisanja, kao i obaveznu registraciju kandidata, pišite na adresu polimi@studije.info

Studenti koji još nisu diplomirali  mogu konkurisati i bez prethodnog sticanja diplome, tako što će dostaviti uvjerenje sa fakulteta da mogu steći diplomu pre odlaska na studije u Milano. Studentima se nudi smještaj po povlašćenim cijenama u nekom od studentskih domova, a cijene smještaja kreću se oko 300€ mjesečno. Studenti koji dobiju PLATINUM ili GOLD stipendiju imaju pokrivene troškove smještaja.

Kandidati sa visokim prosjekom u dosadašnjem školovanju (iznad 9) imaju pravo konkurisanja za ASP program interdisciplinarnih kurseva. Studenti upisani na ovaj program ne plaćaju školarinu, i dobijaju posebnu stipendiju od strane Alta Scuola Politecnica (oko 2000€) za razvoj inovativnih projekata. Na ovaj program biće primljeno 150 najboljih kandidata koji će nastavu na ASP pratiti u periodu od nekoliko radnih nedјelja tokom godine, a uporedo sa nastavom na matičnom Master programu. Na kraju studija oni dobijaju diplomu ASP-a, diplomu Politecnico di Milano i diplomu Politecnico di Torino univerziteta.

 

Odluku o prijemu kandidata kao i odluku o dodjeli stipendije ili oslobadjanju od plaćanja školarine, donosi komisija sačinjena od profesora sa odsijeka za koji kandidati konkurišu. Prilikom ocjenjivanja dosijea komisija uzima u obzir prosjek sa osnovnih studija, biografiju, motivaciono pismo i preporuku profesora.

 

Više informacija na: https://www.polimi.it/en

Preuzeto sa: stipendije.rs

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post