Otpočeto anketiranje privrednih subjekata

  • Početna

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta u saradnji sa omladinskim centrom “Vermont” vrši anketiranje u sklopu projekta “Program usklađivanja tržišta rada i sistema obrazovanja – karijerno usmjeravanje i savjetovanje”. Anketa je namijenjena lokalnim privrednim subjektima i preduzetnicima, te za cilj ima stvoriti bolju sliku o trenutnom stanju na tržištu rada, ali i ukazati na potrebu za unapređenjem poslovnog okruženja. Fokus same kampanje ogleda se u pregledu petogodišnjih potreba u odjelu za privredne subjekte kako bi se na isti mogli usmjeriti zainteresovani učenici i studenti. Anketiranje će se vršiti putem maila, telefonskog, te ličnog kontakta.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post