prekvalifikacija

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

„ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ Бијељина свој рад и пословање заснива на чврстим принципима иновативности и друштвене одговорности. Задовољни полазници и наставно особље, прилагођени стручни кабинети и многобројни партнери са којима имамо пословно-техничку сарадњу, чине нас поносним на ниво и квалитет знања који свршени полазници „ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ“ Бијељина достигну у току школовања. Као такви, препознати су […]
View more