Обућар, Комерцијалиста

  • Почетна

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС:

На основу указане потребе директор предузећа НАЈЈ д.о.о. Брчко дистрикт расписује:

  1. Радник на шивењу обуће (2 извршиоца)
  2. Радник на љепљењу обуће (2 извршиоца)
  3. Радник на бризгању обуће (2 извршиоца)
  4. Комерцијалиста (1 извршилац)

За пријем у радни однос по ставкама 1,2,3 пожељна је минимално ССС, електро или машинске струке и пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

За пријем у радни однос по ставци 4 обавезан је положен возачки испит „Б“ категорије, пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Више информација на страници Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ:

Обућар, комерцијалиста

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post