Објављена прелиминарна ранг листа за стипендије за редовне студенте

  • Почетна

6.10.2020 На основу Одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ о критеријумима и начину додјеле стипендија редовним студентима Брчко дистрикта БиХ за период од 1. јануара 2020. до 30. септембра 2020. године, Комисија за додјелу стипендија, именована Одлуком , сачинио прелиминарну ранг листу за додјелу стипендија редовним студентима.

Кандидат који је незадовољан ранг-листом има право приговора у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе на огласној табли и на веб страници Одјељења за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ.

Прелиминарна-листа

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post