Objavljena preliminarna rang-lista za dodjelu stipendija redovitim studentima

  • Početna

6.10.2020. Na temelju Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovitim studentima Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. 2020. godine do 30. 9. 2020. godine Povjerenstvo za dodjelu stipendija, imenovano Odlukom Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, načinilo je preliminarnu rang-listu za dodjelu stipendija redovitim studentima.

Kandidat koji je nezadovoljan rang-listom ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave preliminarne rang-liste na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH.

Preliminarna-lista

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post