Конкурс за Стипендију – Академска 2020/21

Члан 1.

Директор Фондације “Прољеће” Тузла на основу члана 9. Статута Фондације ( број: УО1ХГ-01/12 од 07.05.2012. године) расписује конкурс за додјелу стипендија свим тренутним и будућим ученицима средњих школа у школској 2020/21. години и свим будућим и тренутним студентима за школску 2020/21. са територије Босне и Херцеговине у школској 2020/21. години.

Члан 2.

Стипендије се додјељују за школску 2020/21. годину, почевши од 1. септембра 2020. до 30. јуна 2021. године за ученике и од 01. октобра 2020. до 31. јула 2021.године за студенте.

Стипендије се реализирају кроз партиципацију трошкова смјештаја на начин да се у боравишним просторијама Фондације “Прољеће“ у Тузли, корисницима субвенционирају трошкови смјештаја и исхране у току школске 2020/21. године (септембар – јуни, 10 мјесеци средњошколци) и ( октобар-јули, 10 мјесеци студенти).

Члан 3.

Начин стипендирања и износи стипендија

Фондација субвенционира трошкове смјештаја и исхране у износу 60 – 100 % и на основу Правилника о условима и критеријима за додјелу стипендија и одобравања помоћи повезане са образовним културним и хуманитарним активностима ученици/студенти партиципирају максимално у износу од 70 до 170 КМ.

Члан 4.

Опћи критерији и увјети

Право на стипендију у објектима за смјештај Фондације и начин провођења поступка биће одређен на основу сљедећих критерија:

  1. Стипендиста попуњава апликацију за добивање стипендије до крајње утврђеног рока у обавијести, која је постављена на официјелној страници Фондације или непосредно приликом вршења презентације Фондације у школама-елиминаторни критериј
  2. Потврду о завршеном разреду школе/године студија донијети послије подношења апликације- елиминаторни критериј
  3. За први разред средње школе/прву годину студија успјех (просјек оцјена) којег је Стипендиста остварио у претходном школовању (основна школа/средња школа), за други и остале разреде средње школе/другу и остале године студија успјеха (просјек оцјена) којег Стипендиста остварује у школи/студију за претходне школску/студијску годину
  4. Обављеног интервју Стипендисте са комисијом одређеном од стране директора Фондације на основу чега се утврђује опћи дојам о Стипендисти
  5. Успјех ученика/студента који имају просјек 5,00/10,00 односно који су ученици генерације
  6. опште материјалне ситуације Стипендисте,
  7. резултати ученика/студената остварени на разним такмичењима
  8. ученици/студенти који имају одређене, посебне склоности (глума, пјевање, свирање, сликање, писање итд.), доказиве одређеним цертификатима или то покажу пред Комисијом Фондације (фомирану од стране директора) се посебно вреднују
  9. ученици/студенти који немају једног или оба родитеља, они из повратничких мјеста и који имају болесног једног или оба родитеља

За све наведене критерије потребно је доставити копију докумената који се доносе на званични интервју на који ће сви кандидати бити позвани.

Члан 5.

Начин пријаве на конкурс
а) право пријаве на Конкурс имају сви ученици завршних разреда основних школа и сви ученици средњих школа, а пријава се може извршити путем онлине апликације за средњошколце АПЛИКАЦИЈА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

б) право пријаве на Конкурс имају сви ученици завршних средњих школа и сви тренутни студенти, а пријава се може извршити путем онлине апликације за студенте:  АПЛИКАЦИЈА ЗА СТУДЕНТЕ

Све додатне информације у вези с начином пријаве на Конкурс доступне су путем е-маил адресе: fproljece@hotmail.com или на wеб страници Фондације: http://proljece.org/

Члан 6.

Рок за пријаву
а) конкурс ступа на снагу даном објаве;
б) посљедњи дан за пријаву за средњошколце је 31. јуни, а за студенте је 15. јули 2020. године.

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak