Natječaj za stipendiranje – akademska 2020/21

FONDACIJA „PROLJEĆE“ „TUZLA“ raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija svim sadašnjim i budućim srednjoškolcima u školskoj 2020/21. godine i svim budućim i sadašnjim učenicima za školsku 2020/21. godina.

Član 1.

Direktor Fondacije “Proljeće” Tuzla, na osnovu članka 9. Statuta Fondacije (broj: UO1HG-01/12 od 07.05.2012.), Raspisuje konkurs za stipendiranje svih sadašnjih i budućih srednjoškolaca u školskoj 2020/21. godine i svim budućim i sadašnjim učenicima za školsku 2020/21. s područja Bosne i Hercegovine u školskoj 2020/21. godine.

Član 2.

Stipendije se dodjeljuju za školsku godinu 2020/21. godine, počevši od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. za studente i od 1. listopada 2020. do 31. srpnja 2021. za studente.

Stipendije se ostvaruju kroz sudjelovanje troškova smještaja na način da korisnici u prebivalištu Fondacije “Proljeće” u Tuzli korisnicima subvencioniraju troškove smještaja i hrane u školskoj 2020/21. godina (rujan – lipanj, srednjoškolci 10 mjeseci) i (listopad – srpanj, učenici 10 mjeseci)

Član 3.

Način stipendiranja i iznosi stipendija

Fondacija subvencionira troškove smještaja i prehrane u iznosu od 60 – 100%, a temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendija i dodjele pomoći vezano za obrazovne kulturne i humanitarne aktivnosti, studenti sudjeluju u maksimalno 70 do 170 KM.

Član 4.

Opći kriteriji i uvjeti

Pravo na stipendiju u objektima za smještaj Zaklade i način provođenja postupka utvrdit će se na temelju sljedećih kriterija:

  1. Vlasnik stipendije ispunjava prijavu za primanje stipendije do roka utvrđenog u obavijesti, koji je objavljen na službenoj web stranici Zaklade ili neposredno tijekom predstavljanja Zaklade u školama – eliminacijski kriterij
  2. Potvrda o završenom razredu škole / godini studija koja se izdaje nakon podnošenja prijave – kriterij eliminacije
  3. Za prvi razred srednje škole / prvu godinu uspjeha studija (prosjek bodova) koji je Stipendist postigao u prethodnom obrazovanju (osnovna škola / srednja škola), za drugi i ostale razrede srednjoškolske / druge i druge godine uspjeha studija (prosjek bodova) koji je postigao stipendist u školi / studiju za prethodnu školsku / studijsku godinu
  4. Intervju znanstvenika s komisijom koju je imenovao direktor Zaklade na temelju koje se utvrđuje opći dojam stipendista
  5. Uspjeh studenata koji imaju prosjek 5,00 / 10,00 ili koji su studenti generacije
  6. Opće materijalne situacije Stipendisti,
  7. Učenički rezultati postignuti na raznim natjecanjima
  8. Učenici / studenti koji imaju određene, posebne sklonosti (gluma, pjevanje, igra, slikanje, pisanje itd.), dokazani određenim potvrdama ili pokazati pred komisijom zaklade (koju je osnovao ravnatelj) posebno se cijene
  9. Učenici / studenti koji nemaju jednog ili oba roditelja, oni iz povratničkih mjesta i koji imaju jednog ili oba roditelja

Za sve gore navedene kriterije potrebno je dostaviti presliku dokumenata koji se dovode u službeni razgovor na koji će biti pozvani svi kandidati.

Član 5.

Način prijave na konkurs a) pravo prijave na Konkurs imaju svi učenici završnih razreda osnovnih škola i svi učenici srednjih škola, a prijava se može izvršiti putem online aplikacije za srednjoškolce: APLIKACIJA ZA SREDNJOŠKOLCE

b) Svi srednjoškolci i svi sadašnji učenici imaju pravo prijaviti se na natječaj, a prijava se može izvršiti putem internetske prijave za učenike: APLIKACIJA ZA STUDENTE

Sve dodatne informacije u vezi s načinom prijave na Natječaj dostupne su putem adrese e-pošte: fproljece@hotmail.com ili na web mjestu Fondacije: http://proljece.org/

Član 6.

Rok za prijavu

a) natječaj stupa na snagu danom objave;

b) Zadnji dan za prijavu za srednjoškolce je 31. lipnja, a za studente 15. srpnja 2020. godine.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post