Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Важни предмети: матерњи језик, биологија, хемија, математика и физика

Опис посла

Ученици се оспособљавају за извођење техничких послова, превентиве заразних и паразитарних болести, помажу ветеринару при захватима на животињама, код порођаја, давању лијекова, превијању рана, поткивања, те код компјутерског вођења административних послова. Ветеринарска професија има веома дугу хисторију и традицију. У савременом свијету се све више почиње цијенити живот животиња, односно, њихова права и добробит, што за посљедицу има све већи значај ветеринарске професије и све већу одговорност ветеринара.  Осим непосредне бриге о здрављу и добробити животиња, ветеринари својим свакодневним радом кроз систем контроле здравља животиња, затим: производње, прераде и промета намирница животињског поријекла доприносе здрављу људи.

Могућа радна мјеста:

  • Рад у ветеринарским станицама,
  • Рад у ветеринарским клиникама,
  • Рад у лабораторију,
  • Рад на терену,
  • Наставак школовања на Ветеринарском факултету и на другим високим школама.
Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak