Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

Važni predmeti: materinski jezik, biologija, kemija, matematika i fizika

Opis posla

Učenici se osposobljavaju za izvođenje tehničkih poslova, preventive zaraznih i parazitarnih bolesti, pomažu veterinaru pri zahvatima na životinjama, kod porođaja, davanju lijekova, previjanju rana, potkivanja, te kod računalnog vođenja administrativnih poslova. Veterinarska profesija ima veoma dugu povijest i tradiciju. U suvremenom svijetu se sve više počinje cijeniti život životinja, odnosno, njihova prava i dobrobit, što za posljedicu ima sve veći značaj veterinarske profesije i sve veću odgovornost veterinara.  Osim neposredne brige o zdravlju i dobrobiti životinja, veterinari svojim svakodnevnim radom kroz sustav kontrole zdravlja životinja, zatim: proizvodnje, prerade i prometa namirnica životinjskog porijekla doprinose zdravlju ljudi.

Moguća radna mjesta:

  • rad u veterinarskim stanicama,
  • rad u veterinarskim klinikama,
  • rad u laboratoriju,
  • rad na terenu,
  • nastavak školovanja na Veterinarskom fakultetu i na drugim visokim školama.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post