Рецитаторска и драмска секција

  • Почетна

Рецитаторска секција – Циљ секције је да њени чланови, прије свега, усвоје факторе правилног и изражајног говора. Различитим вјежбама темпа и ритма настоји се сјединити правилан и изражајан говор с осталим факторима  рецитаторског израза.

Драмска секција – Ангажовања у раду ове секције доносе:  знања стечена усвајањем садржаја који захтијевају изучавање, разумијевање и памћење, развијање критичког мишљења и социјалних вјештина, стицање врлина, позитивних навика, одговорног и културног понашања, те стицање способности јавног наступа, успостављања односа са публиком, импровизације…Кроз искуство драмске игре ученици повезују лична питања и доживљај са историјским догађајима, обичајима, језиком, књижевним ствараоцима и њиховим дјелима.
Ученици развијају способност креативнијег изражавања и усвајају различита гледишта и стваралачко искуство за цијели живот.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post