Музичке секције (трогласни хор, оркестар)

  • Почетна

Један од приоритетних циљева секције је његовање естетског укуса и развијање критичког става код ученика према актуелним и историјским музичким догађајима, личностима и дјелима. Сходно својим афинитетима, полазници секције прате разноврсне музичке жанрове, посјећујући и учествујући у бројним локалним културно-умјетничким манифестацијама и концертима. Тиме, истовремено, јачају свој музички укус и свијест о разликовању квалитетних и неквалитетних садржаја који им се све више намећу у медијима.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post