Центар за образовање одраслих Грачаница

Центар за образовање одраслих већ 9 година ради успјешно и искључиво према важећем, јединственом Закону о образовању одраслих.

Центар је једна од акредитованих и верификованих средњих стручних и техничких школа са правом јавности. Одлуку и сагласност о почетку рада Центра донијело је Министарство образовања, науке, културе и спорта ТК давне 2009. године. На бази тог рјешења Центар, од 2009. године па све до данас, врши програме формалног образовања које подразумијева услугу преквалификације, дошколовања, усавршавања и стручног оспособљавања и програме неформалног образовања (курс информатике према програму ЕЦДЛ и курсеви страних језика према важећим свјетским стандардима и критеријима). Програме образовања Центар је у потпуности прилагодио потребама тржишта рада. Ово, прије свега, подразумијева, да Центар врши образовање полазника за она стручна звања и занимања која су данас тражена како у БиХ, тако и у региону, у земљама ЕУ, па и шире.

Данас Центар дјелује као респектабилна школа и високо котирана установа, која иде у корак са сличним институцијама у развијеним земљама. У прилог томе говори опремљеност Центра и спремност за савремено образовање полазника у сваком погледу. Центар константно улаже додатна средства у савемену опрему и наставна средства за специјализоване кабинете и радионице за практичну наставу, а како би сам образовни процес наших полазника био што квалитетнији и потпунији и како бисмо их учинили спремним за обављање посла. У оквиру радионица Центра се обавља редовна наставна пракса, али својим смо полазницима омогућили да праксу обављају и у фирмама са којим Центар има потписане пословне уговоре ради стицања искуства полазника у реалним условима рада. Сарађујемо са фирмама у Грачаници, али и са фирмама широм БиХ, укључујући и клиничке центре, болнице и домове здравља, када је у питању медицинска струка, али и са приведним компанијама када су у питању друге струке.

У оквиру Центра за образовање одраслих Грачаница однедавно дјелује и аутошкола „Центар“, која, кроз свој програм, нуди обуку за Б, Ц1 и Ц категорију засновану на савременим техникама вожње, симулацијама могућих ситуација у вожњи и професионалном приступу! За ову сврху смо обезбиједили квалитетан аутомобил Голф 7, опремљен за савремену обуку, али и све друго што нам је потребно да одговоримо савременим трендовима вожње.

Центар поштује и одређене категорије становништва, те у свом Правилнику је јасно дефинисао попуст за школарину који иде чак до 30% укупног школовања (РВИ, дјеца погинулих бораца, шехидске породице, социјално угрожене полазнике), а и цјелокупан процес школовања спада под посебан третман када су ове категорије у питању.

Током цијелог периода пословања, Центар константно ради на унапређењима свог пословног процеса, увођењу нових програма образовања, спроводи нове инвестиције и ради на новим и савременим пројектима који су корисни за тржиште и полазнике.

Програми образовања и услуге:

Основно образовање

Средње образовање

Неформално образовање – курсеви страних језика и информатике

Аутошкола

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak