Centar za obrazovanje odraslih Gračanica

  • Početna

Centar za obrazovanje odraslih već 9 godina radi uspješno i isključivo prema važećem, jedinstvenom Zakonu o obrazovanju odraslih.

Centar je jedna od akreditovanih i verifikovanih srednjih stručnih i tehničkih škola sa pravom javnosti. Odluku i saglasnost o početku rada Centra donijelo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK davne 2009. godine. Na bazi tog rješenja Centar, od 2009. godine pa sve do danas, vrši programe formalnog obrazovanja koje podrazumijeva uslugu prekvalifikacije, doškolovanja, usavršavanja i stručnog osposobljavanja i programe neformalnog obrazovanja (kurs informatike prema programu ECDL i kursevi stranih jezika prema važećim svjetskim standardima i kriterijima). Programe obrazovanja Centar je u potpunosti prilagodio potrebama tržišta rada. Ovo, prije svega, podrazumijeva, da Centar vrši obrazovanje polaznika za ona stručna zvanja i zanimanja koja su danas tražena kako u BiH, tako i u regionu, u zemljama EU, pa i šire.

Danas Centar djeluje kao respektabilna škola i visoko kotirana ustanova, koja ide u korak sa sličnim institucijama u razvijenim zemljama. U prilog tome govori opremljenost Centra i spremnost za savremeno obrazovanje polaznika u svakom pogledu. Centar konstantno ulaže dodatna sredstva u savemenu opremu i nastavna sredstva za specijalizovane kabinete i radionice za praktičnu nastavu, a kako bi sam obrazovni proces naših polaznika bio što kvalitetniji i potpuniji i kako bismo ih učinili spremnim za obavljanje posla. U okviru radionica Centra se obavlja redovna nastavna praksa, ali svojim smo polaznicima omogućili da praksu obavljaju i u firmama sa kojim Centar ima potpisane poslovne ugovore radi sticanja iskustva polaznika u realnim uslovima rada. Sarađujemo sa firmama u Gračanici, ali i sa firmama širom BiH, uključujući i kliničke centre, bolnice i domove zdravlja, kada je u pitanju medicinska struka, ali i sa privednim kompanijama kada su u pitanju druge struke.

U okviru Centra za obrazovanje odraslih Gračanica odnedavno djeluje i autoškola „Centar“, koja, kroz svoj program, nudi obuku za B, C1 i C kategoriju zasnovanu na savremenim tehnikama vožnje, simulacijama mogućih situacija u vožnji i profesionalnom pristupu! Za ovu svrhu smo obezbijedili kvalitetan automobil Golf 7, opremljen za savremenu obuku, ali i sve drugo što nam je potrebno da odgovorimo savremenim trendovima vožnje.

Centar poštuje i određene kategorije stanovništva, te u svom Pravilniku je jasno definisao popust za školarinu koji ide čak do 30% ukupnog školovanja (RVI, djeca poginulih boraca, šehidske porodice, socijalno ugrožene polaznike), a i cjelokupan proces školovanja spada pod poseban tretman kada su ove kategorije u pitanju.

Tokom cijelog perioda poslovanja, Centar konstantno radi na unapređenjima svog poslovnog procesa, uvođenju novih programa obrazovanja, sprovodi nove investicije i radi na novim i savremenim projektima koji su korisni za tržište i polaznike.

Programi obrazovanja i usluge:

Osnovno obrazovanje

Srednje obrazovanje

Neformalno obrazovanje – kursevi stranih jezika i informatike

Autoškola

Patriotske lige b.b., 75 320 Gračanica

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post