Трговац

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Стиче и практично примјењује знања из области трговине и на тај начин јача везу између тржишта рада и образовног система Стиче одређена знања о организацији продавнице, малопродаји и велепродаји, инструментима за мјерење и техничким уређајима у продавници Овладава техником непосредне продаје робе, начином […]
Прочитај више

Банкарски техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Обавља послове банкарског књиговодства Обавља послове кредитирања Обавља послове обрачуна зарада у банци Посједује информатичку писменост Комуницира и на најмање једном страном језику Посједује способност тимског рада Посједује пословну културу у раду Стиче личне и друштвене квалификације: комуникативност, флексибилност, сарадња, одговорност, креативност… Могућност […]
Прочитај више

Број ученика за упис за школску 2020/2021.

Број ученика за упис за школску 2020/2021. по смјеровима, степену образовања, броју одјељења и броју ученика: 1.ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, АДМИНИСТРАЦИЈА И ТРГОВИНА   Редни број   Звање – занимање   Степен стручне спреме  Број одјељења  Број ученика 1. Економски техничар IV 1 18   2. Економски техничар – Пословна информатика IV 1 18 3. Комерцијални техничар […]
Прочитај више

Ваннаставне активности

Током школске године ученици су укључени у различите ваннаставне активности у којима испољавају своју креативност: шаховска секција, драмска секција, фолклорна секција, рецитаторска секција, новинарско-литерарна секција, библиотекарска секција, дебатна секција/клуб, историјска секција, спортске секције, музичко-ритмичка секција, фото-секција, информатичка секција, секција црвеног крста, спортске секције (одбојка, рукомет, фудбал, кошарка). Сваке године ученици и наставници, односно чланови и […]
Прочитај више

Практична настава

Практична настава у оквиру свих смјерова се реализује у школи и ван школе. Практична настава ван школе, реализује се у банкама, хотелима и другим  привредним објектима у граду. На часовима практичне наставе ученици са својим наставницима развијају и примјењују стечена теоријска знања. Посебан значај имају виртуелна предузећа за вјежбу у школи (ПЗВ), а  која су […]
Прочитај више

Конобар

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Припрема просторија и инвентара за услуживање, припрема и издавања пића у точионици, послуживање јела и пића, наплаћивање и испраћај гостију, обрачуни и предаја дневног пазара Евиденција и контрола стања инвентара и других средстава за рад Љубазност и коректан однос према гостима, комуникативност, уредност, […]
Прочитај више

Кувар

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Посједује теоријска и практична знања о сировинама које се користе у кулинарству и практична знања о изради рецептура Способан за спремање топлих и хладних предјела: супа, чорби, риба, ракова, шкољки, готових јела од свих врста меса, јела по наруџби јела са роштиља, посластица, […]
Прочитај више

Угоститељско-кулинарски техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Угоститељско-кулинарски техничари раде у разним врстама угоститељских објеката, углавном у затвореним и угодним просторима и то чини љепшу страну њиховог посла. Познају начин услуживања, брину о правилном услуживању и врше контролу конзумације у угоститељским објектима. Ако желите да развијете своје организаторске способности, ако сте комуникативни […]
Прочитај више

Туристички техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Послови на непосредном примању гостију и резервација Организација и продаја туристичких пакет-аранжмана, посредовање и продаја туристичких услуга, путовања, резервација и смјештаја Вођење индекса, рецепцијске плоче и хотелског дневника Организују путовања у иностранство, посредују у прибављању путних исправа и виза, обезбјеђују туристичке водиче за […]
Прочитај више

Пословно-правни техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Оспособљен за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе Зна основне норме у пословној кореспонденцији, предузетништву, менаџменту, књиговодству, финансијема и пословном праву Посједује знања два страна језика на нивоу размјене информација из канцеларијско-административно-правних послова Обрађује пошту и ради на […]
Прочитај више