Усвојена Одлука о броју ученика за упис у средње школе

На петој ванредној сједници, Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Приједлог одлуке о броју ученика за упис у средње школе Брчко дистрикта БиХ за школску 2021/2022. године по пољима, нивоу образовања, броју одељења и броју ученика, и то:

ЈУ ГИМНАЗИЈА „ВАСО ПЕЛАГИЋ” БРЧКО ДИСТРИКТ

Ред.

Бр.

Смјер Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика поодјељењу Укупан број ученика
1. Општи 4 4 18 72
2. Друштвено-језички смјер 4 1 18 18
3. Рачунарско-информатички смјер 4 1 18 18
УКУПНО ГИМНАЗИЈА

„ВАСО

ПЕЛАГИЋ“ БРЧКО:

4 6 18 108

 

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ

  1. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, АДМИНИСТРАЦИЈА И ТРГОВИНА
Ред.

Бр.

ЗВАЊЕ Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика
1. Економски техничар 4 1 18
2. Економски техничар-пословна информатика 4 1 18
3. КОмерцијални техничар 4 1 18
4. Трговачки техничар 4 1 18
5. Царински техничар 4 1 18
6. Пословни техничар 4 1 18
УКУПНО: 4 6 108

 

  1. УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Ред.

Бр.

ЗВАЊЕ – занимање Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика
1. Туристички техничар 4 1 18
2. Угоститељско-кулирански техничар 4 1 18
3. Кувар 3 1 18
4. Кувар/Конобар 3 1 18
УКУПНО: 3/4 4 72
УКУПНО ЕКОНОСМКА ШКОА: 3/4 10 180

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

  1. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Ред.

Бр.

ЗВАЊЕ – занимање Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика
1. Машински техничар за рачунарску конструкцију / Машински техничар програмер на ЦНЦ машинама 4 1 18
2. Ауто-механичар 3 1 18
3. Заваривач – Варилац 3 1 18
4. Инсталатер/Ауто-лимар 3 1 18
5. Бравар/Обрађиваћ метала резањем 3 1 18
УКУПНО 3/4 5 90

 

  1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Ред.

Бр.

ЗВАЊЕ – занимање Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика
1. Електротехничар рачунарства 4 1 18
2. Техничар за мехатронику 4 1 18
3. Техничар електроенергетике 4 1 18
4. Електричар 3 1 18
5. Ауто-електричар 3 1 18
УКУПНО: 3/4 5 90

 

  • ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

Ред.

Бр.

ЗВАЊЕ Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика
1. Грађевински техничар 4 1 18
2. Геодетски техничар 4 1 18
UKUPNO 4 2 36

 

  1. САОБРАЋАЈ

 

Ред.

Бр.

ЗВАЊЕ – занимање Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика
1. Техничар друмског саобраћаја 4 1 18
2. Возач моторних возила 3 1 18
укупно 3/4 2 36

 

  1. ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

 

Ред.

Бр.

ЗВАЊЕ Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика
1. Текстилни техничар 4 1 18
УКУПНО: 4 1 18
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА: III/IV 15 270

 

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

  1. ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Ред.

Бр.

ЗВАЊЕ – занимање Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика
1. Пољопривредни техничар 4 2 36
2. Ветеринарски техничар 4 1 18
3. Прехрамбени техничар 4 1 18
4. Цвјећар – Пекар 3 1 18
УКУПНО: 3/4 5 90
  1. ЗДРАВСТВО
Ред.

Бр.

ЗВАЊЕ Степен стручне спреме Број одјењења Број ученика
1. Фармацеутски техничар 4 1 18
2. Медицински техничар 4 2 36
UKUPNO: 4 3 54
  • ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Ред.

Бр.

ЗНАЊЕ – занимање Степен стручне спреме Број одјељења Број ученика
1. Еколошки/козметички техничар 4 1 18
2. Frizer 3 1 18
УКУПНО 3/4 2 36
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА: 3/4 10 180

 

На ванредној сједници усвојен је Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о додјели средстава у оквиру Програма мјера за помоћ привредним субјектима у Брчком у вези са забраном рада због пандемије изазване вирусом корона.

Исправка је техничке природе.

(nula49)

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak