Prijavite se za Rotary Peace program stipendiranja

  • Početna

Rotary fondacija je raspisala konkurs za 130 stipendija za sve zainteresovane kandidate širom svijeta koji žele da postanu ili su već katalizatori mira.

OBLAST:
Mir, razvoj, sigurnost, bezbjednost.

OPIS
Svake godine Rotary dodeljuje do 130 u potpunosti finansiranih stipendija namjenskim liderima iz cijelog svijeta da bi studirali u jednom od mirovnih centara. Kroz akademsku obuku, praksu i mogućnosti globalnog umrežavanja, program Rotary Peace Centres razvija sposobnost profesionalaca za mir i razvoj ili prakse da postanu iskusni i efikasni katalizatori mira. Otkako je program počeo 2002. godine, Rotary mirovni centri su obučili više od 1300 stipendista koji sada rade u više od 115 zemalja. Mnogi služe kao lideri u vladama, nevladinim organizacijama, vojsci, obrazovanju, sprovođenju zakona i međunarodnim organizacijama poput Ujedinjenih nacija i Svjetske banke. Rotary Peace Fellowship namijenjena je liderima sa radnim iskustvom u miru i razvoju. Njihovi su drugovi posvećeni zajednici i međunarodnoj službi i postizanju mira. Svake godine Rotary fondacija dodjeljuje do 50 stipendija za magistarske studije i 80 za studije sertifikata na vrhunskim univerzitetima.

USLOVI
Idealan kandidat je akademski jak, ima diplomu iz srodne oblasti i ima radno iskustvo u miru i razvoju. Kandidati treba da pokažu posvećenost miru i rješavanju sukoba, da budu sposobni da preduzmu široko čitanje i diskusiju u potrazi za znanjem, i budu sposobni da aktivno učestvuju u raznim grupama studenata. Nakon programa, kandidati bi trebali biti voljni da podjele svoj rad i iskustvo, ostajući u kontaktu sa mirovnim saborcima u svojoj regiji i održavajući snažne veze sa članovima Rotarija. Kandidati za master studije moraju takođe: znati engleski jezik, imati snažnu posvećenost međukulturalnom razumjevanju i miru, što se pokazuje profesionalnim i akademskim dostignućima i ličnim ili društvenim uslugama, potencijal za liderstvo, imati najmanje tri godine iskustva u punom radnom vremenu u radu na miru ili razvoju, ne ispunjavate uslove ako ste aktivni član Rotarijana, zaposleni u Rotary klubu, Rotary internacionalu ili drugom Rotary entitetu. Rotary mirovni stipendisti koji su završili program sertifikata moraju da sačekaju tri godine da bi se prijavili za master program.

NAČIN PRIJAVE
Svi zainteresovani kadidati mogu se prijaviti putem registracije na sljedećem linku: https://rotary.embark.com/apply/login

ROK ZA PRIJAVU:
31. maj 2020. godine

Detaljnije: www.rotary.org

(studomat.ba)

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post