Konkurs za stipendiju, SAD

  • Početna

Univerzitet u Kaliforniji raspisuje konkurs za dodjelu stipendije istraživačima u oblasti dijagnoze fetusa i molekularne terapije fetusa.

OBLAST:

Ginekologija

OPIS

Uspješni kandidati dobijaju punu stipendiju, koja uključuje platu i ostale benefite, a na osnovu iskustva kandidata. Radni ugovor se potpisuje na godinu dana.

USLOVI

Pozicija istraživača je otvorena za kandidate koji su završili program stažiranja na odjeljenju opšte hirurgije ili ginekologije.

NAČIN PRIJAVE

Da bi se prijavili, kandidati su u obavezi proslijediti CV, ličnu izjavu i tri pisma preporuke putem sledećeg maila: dough@ucsf.edu

ROK ZA PRIJAVU:

1. jul 2020. godine

Detaljnije na: https://mfprecision.ucsf.edu/fellowship

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post