Prijavite se za praksu Ujedinjenih nacija u poljoprivredi u Italiji

  • Početna

Program stažiranja u Rimu je prilika za učenje čiji je cilj privući talentovane mlade žene i muškarce koji su snažno motivisani da podijele svoje nove perspektive, inovativne ideje i najnovije istraživačko iskustvo u domenima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO). Program pruža FAO-u pomoć kvalifikovanih pojedinaca specijalizovanih za relevantna područja u vezi sa FAO strateškim ciljevima i UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

OBLAST:
Poljoprivreda

OPIS
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) predvodi međunarodne napore da se pobijedi glad i podrži razvoj u zemljama članicama u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu. Mandat FAO-a je podići nivo prehrane, poboljšati poljoprivrednu produktivnost, poboljšati život ruralnog stanovništva i doprinijeti rastu svjetske ekonomije. Pripravnik će odgovarati dodijeljenom supervizoru. Biće raspoređen na različita područja rada prema njegovom profilu i potrebama organizacije. Obavljaće funkcije navedene u Projektnom zadatku (TOR) koji će kancelarija za zapošljavanje pripremiti prije početka zadatka, a sa kojim se pripravnik slaže. Trajanje prakse je od tri mjeseca do 11 mjeseci.

USLOVI
• Biti upisan na osnovne ili postdiplomske studije u dobronamjernoj (tj. navedenoj u bazi podataka IAU/UNESCO) obrazovnoj instituciji u vrijeme prijave ili biti nedavno diplomiran.
• Kandidati se moraju specijalizovati za područje relevantno za misiju i rad FAO-a.
• Radno znanje najmanje jednog FAO jezika (arapski, kineski, engleski, francuski, ruski ili španski). Znanje drugog FAO jezika smatraće se prednošću. Samo će se potvrde o poznavanju jezika od strane akreditovanih spoljnih provajdera Ujedinjenih nacija i/ili službenih ispita FAO jezika (LPE, ILE i LRT) prihvatiti kao dokaz nivoa znanja jezika navedenog u mrežnim aplikacijama.
• Kandidati treba da imaju između 21 i 30 godina.
• Kandidati treba da su sposobni prilagoditi se međunarodnom multikulturalnom okruženju i imati dobre komunikacijske vještine.
• Kandidati kojima su članovi porodice (brat, sestra, majka ili otac) zaposleni u FAO prema bilo kojoj vrsti ugovornog aranžmana, ne ispunjavaju uslove za program stažiranja.
• Kandidati bi trebalo imati odgovarajući boravišni ili imigracioni status u predloženom radnom mjestu, prije početka obavljanja prakse.

NAČIN PRIJAVE
Prijave se vrše na linku: https://jobs.fao.org/…/iam/accessmanagement/login.jsf…

ROK ZA PRIJAVU:
31. decembar 2020. godine
Detaljnije: https://jobs.fao.org/career…/fao_external/jobdetail.ftl…

mladiinfo.me

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post