Potreban volonter kao službenik za podršku programa UNV-a!

  • Početna

Program volontera UN-a doprinosi miru i razvoju kroz volonterstvo širom svijeta. Sada je vaša šansa da budete dio UNV tima!

UNV traži novog volontera u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, koji će služiti kao službenik za podršku programa UNV-a.

Neki od uslova su:

  • Diploma iz društvenih nauka, međunarodnog razvoja, upravljanja projektima, javne/poslovne administracije itd.
  • 3 godine iskustva na nacionalnom i/ili međunarodnom nivou u menadžmentu i kancelarijskoj podršci
  • Iskustvo u uspostavljanju civilnog društva i/ili kao volonter sa upravljanjem volonterima i/ili promocijom volonterizma je izrazita prednost
  • Tečno govori engleski, bosanski ili srpski ili hrvatski

Rok: 28.03.2022.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post