Potreban volonter kao službenik za podršku programa UNV!

  • Početna

Volonterski program UN-a doprinosi miru i razvoju kroz volontiranje diljem svijeta. Sada je vaša prilika da budete dio UNV tima!

UNV traži novog volontera u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, koji će služiti kao službenik za podršku UNV programu.

Neki od uvjeta su:

  • Diploma iz društvenih znanosti, međunarodnog razvoja, upravljanja projektima, javne/poslovne administracije itd.
  • 3 godine iskustva na nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini u menadžmentu i uredskoj podršci
  • Iskustvo u uspostavljanju civilnog društva i/ili volontera s volonterskim upravljanjem i/ili promicanjem volonterstva je izrazita prednost
  • Tečno govori engleski, bosanski ili srpski ili hrvatski

Rok za prijavu: 28.03.2022.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post