Marketinške aktivnosti za opstanak na tržištu tokom i poslije pandemije

  • Početna

Neizostavna tema ovih dana jeste ugroženost biznisa usred trajanja i posljedica pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini i navela je na razmišljanje vlasnike biznisa kako uložiti dodatne napore u vremenu nakon pandemije da se sa svojim brendovima ponovo nametnu kupcima kao izbor u njihovoj potrošnji.

Svjesni da je ulaganje u marketing sine qua non bitke na tržištu, lako je pretpostaviti da će se izdvojiti iz mase ne samo oni koji su uložili u marketinške aktivnosti, nego oni koji su to uradili kvalitetno.

Marketinška agencija EBBE COMMS svojim klijentima pomaže da unaprijede prodaju i promotivne aktivnosti, na način da za njih napravi analizu, osmisli kampanju i kreativni sadržaj, te putem digitalnih ili tradicionalnih kanala dođe do njihovih kupaca. Usluge agencije nisu samo rezervisane za velike kompanije, štaviše, na raspolaganju su malim i srednjim preduzećima koji sa svojim brendovima žele postati prepoznatljivi na tržištu.

Za više informacija kontaktirajte EBBE COMMS putem maila info@ebbecomms.com bez obaveze na saradnju. 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post