Konkurs za stipendiju, Japan

  • Početna

Internacionalna fondacija Matsumae raspsisuje konkurs za dodjelu stipendija internacionalnim istraživačima, u okviru postdoktorskog istraživačkog programa u trajanju od 3 do 6 mjeseci.

OBLAST:

Više oblasti

OPIS

Stipendijom su pokriveni troškovi školarine, boravka, osiguranja i prevoza do i od Tokija. Po dolasku, uspješan kandidat dobija i jednokratku finansijsku pomoć. Predviđeno je da stipendiju dobije 20 uspješnih kandidata. Istraživački rad u okviru neke od istraživačkih institucija u Japanu traje od 3 do 6 mjeseci. Iznos stipendije na mjesečnom nivou je EUR1887,04.

USLOVI

Da bi aplicirali za stipendiju, kandidati moraju biti prijavljeni u nekoj od istraživačkih institucija domaćina u Japanu (univerzitetska istraživačka laboratorija, državni istraživački instututi ili privatni sektor). Kandidat za stipendiju ne može biti japanske nacionalnosti i mora imati manje od 49 godina. Za stipendiju mogu aplicirati kandidati koji nikada nisu živjeli i/ili radili u Japanu. Neophodan je visok nivo znanja engleskog i japanskog jezika. Prioritet se daje istraživačima u oblasti prirodnih nauka, inženjeringa i medicine.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati su u obavezi proslijediti popunjen aplikacioni formular, opis istraživačkog projekta, kopiju jedne publikacije, CV, pismo preporuke, kopije diploma i sertifikata i pozivno pismo od strane institucije domaćina na adresu: The Matsumae International Foundation, 4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 Japan.
Dokumentacija mora biti otkucana na A4 formatu, na engleskom jeziku.

ROK ZA PRIJAVU:

30. jun 2020. godine

Detaljnije na: http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post