Struka: Zdravstvena

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 2

Broj učenika: 36

Važni predmeti: materinski jezik, biologija, kemija, matematika i fizika.

 Opis posla

Unapređenje zdravlja bolesnika i zdravih osoba, zdravstvena njega, planiranje i provođenje sestrinske brige, davanje injekcija, infuzija i liječenje kisikom, hitna medicinska pomoć, dijagnostika, patronaža.

Smjer medicinski tehničar prije svega predstavlja humani poziv, a u posljednje je vrijeme svakako među najprivlačnijim zanimanjima. Učenici stječu znanja i osposobljavanju se za rad kroz sate praktične nastave koja se izvodi u bolnici, domu zdravlja, te u školskom kabinetu.

Moguća mjesta zapošljavanja:

  • služba za hitnu medicinsku pomoć,
  • bolnički i klinički centri,
  • starački domovi i dječji vrtići,
  • dijagnostičke ordinacije,
  • ustanove za njegu i rehabilitaciju,
  • rad u privatnoj praksi,
  • nastavak školovanja na Medicinskom fakultetu i drugim visokim školama.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post