Javni poziv za polaganje stručnog ispita za agenta za nekretnine

  • Početna

Privredna komora Federacije BiH raspisuje Javni poziv za polaganje stručnog ispita za agenta za nekretnine.19.04.2022. 14:05 / Izvor: Akta.ba.

Na osnovu člana 13. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/21), Privredna komora Federacije BiH raspisuje Javni poziv za polaganje stručnog ispita za nekretninu. agent za posredovanje u prometu nekretninama.

Pismeni dio stručnog ispita za agenta za nekretnine održat će se 14.05.2022. u Mostaru. Usmeni dio stručnog ispita održat će se najkasnije sedam dana od dana polaganja pismenog dijela ispita.

Kandidati koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita biće blagovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita.

Uslovi za polaganje stručnog ispita:

Diploma srednje škole – najmanje završena srednja škola u četiri godine
prebivalište u Bosni i Hercegovini
Prijave za polaganje stručnog ispita podnose se na obrascu PRIJAVA za polaganje stručnog ispita za agenta za nekretnine
Uz prijavu za polaganje ispita, kandidati su dužni dostaviti:

  • dokaz o ispunjenosti uslova stručne spreme (prilaže se ovjerena kopija uvjerenja o završenoj školi),
  • dokaz o prebivalištu u BiH (CIPS potvrda u prilogu)
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita – originalna uplatnica za troškove polaganja stručnog ispit

Više informacija o načinu prijave, uplati i pristupanju ispitu dostupni su na linku.

PREUZMI DOKUMENT:
OBRAZAC

hocu.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post