Javni poziv za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

  • Početna

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH objavljuje Javni poziv za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.19.04.2022. 14:05 / Izvor: Akta.ba

Na temelju članka 13. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/21) Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH objavljuje Javni poziv za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Pismeni dio stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina održat će se 14.05.2022. godine u Mostaru. Usmeni dio stručnog ispita održat će se najkasnije sedam dana od dana održavanja pismenog dijela ispita.

Kandidati koji ispune uvjete za pristupanje polaganju stručnog ispita biti će blagovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita

Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu:

  • SSS – najmanje završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju
  • prebivalište u  Bosni i Hercegovini

Prijave za pristupanje stručnom ispitu podnose se na obrascu PRIJAVA za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
Uz prijavu za polaganje ispita  kandidati su dužni dostaviti:

  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme (prilaže se ovjerena preslika svjedodžbe o završenoj školi),
  • dokaz o prebivalištu u BiH ( prilaže se  potvrda CIPS-a)
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita – original uplatnica za troškove  stručnog ispita

Više informacija o načinu prijave, uplati i pristupanju ispitu dostupni su na linku.

PREUZMI DOKUMENT:
OBRAZAC

hocu.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post