OSCE-ova stipendija za mir i sigurnost 2023

  • Početna

KADA

  1. svibnja 2023. (cijeli dan) – 28. srpnja 2023. (cijeli dan)

GDJE

9 tjedana online i 1 tjedan uživo u Beču, Austrija

ORGANIZATOR

Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OSCE)

OSCE-ova stipendija za mir i sigurnost na području OESS-a nastoji osnažiti mlade stručnjake, posebno žene, da se angažiraju u sigurnosnom sektoru, posebice u području političko-vojne sigurnosti. Tečaj naglašava prevenciju sukoba, rješavanje, upravljanje i rehabilitaciju nakon sukoba; kroz kontrolu naoružanja, razoružanje i neproliferaciju; prema izgradnji povjerenja i sigurnosti na području OSCE-a.

Program obuke sastoji se od dvije komponente: devetotjednog online tečaja temeljenog na upitima koji počinje 29. svibnja 2023. i jednotjednog tečaja uživo u Beču (rezerviranog za uspješne diplomantice) u jesen 2023.

Program obuke održavat će se na engleskom jeziku i pruža opću orijentaciju i znanje o prevenciji i rješavanju sukoba kroz kontrolu naoružanja, razoružanje i neproliferaciju, s posebnim fokusom na instrumente OSCE-a koji se bave ciklusom sukoba u regiji.

Ovaj tečaj namijenjen je mladim stručnjacima (22-32 godine), s minimalno diplomom prvostupnika ili ekvivalentnom sveučilišnom diplomom.

Saznajte više i prijavite se ovdje: https://forms.gle/iKdAeU18aMu2efY19

Natječaj se zatvara 10. travnja u 23.59 sati. (CEST, vrijeme u Beču).

Više informacija ovdje

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post