Fondacija Hastor raspisala je konkurs za dodjelu stipendija

 • Početna

Rok za prijavu je 14. siječnja 2023. godine. do 16:30 sati.

Temeljem pravilnika i kriterija Zaklade Hastor raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za redovne studente – prvi put upisane u akademsku godinu 2022./2023. godina.

Pravo prijave imaju redovni studenti koji studiraju na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u BiH.

Kandidati koji se žele prijaviti za stipendiju mogu to učiniti isključivo putem online prijave na web stranici Fondacije Hastor.

Rok za prijavu je 14. siječnja 2023. godine. do 16:30 sati.

Uvjeti za dodjelu stipendije:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u cijeloj Bosni i Hercegovini (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • redovno upisani studenti druge, treće i četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u cijeloj Bosni i Hercegovini (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • redovno upisani studenti prve godine diplomskog/magistarskog studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u cijeloj Bosni i Hercegovini (ovo se odnosi na studente čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • redovno upisani studenti druge, treće i četvrte godine integriranog studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u cijeloj Bosni i Hercegovini (ovo se odnosi na studente čiji integrirani studij traje 5 godina);
 • redovno upisani studenti druge, treće, četvrte i pete godine integriranog studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u cijeloj Bosni i Hercegovini (ovo se odnosi na studente čiji integrirani studij traje 6 godina);
 • postignut prosjek ocjena tijekom studija: 8,0 i više (3,5 ili više);
 • da kandidat nije stariji od 24 godine;
 • da kandidat nije primatelj stipendije ili druge novčane potpore za studiranje od druge ustanove ili da je spreman odreći je se u slučaju pozitivnog ishoda selekcije na ovom natječaju;
 • da brat/sestra kandidata nije stipendist Fondacije Hastor.

Prije konačne odluke o dodjeli stipendije, s kandidatima koji uđu u uži izbor za dodjelu stipendije bit će obavljen razgovor.

Kandidati su dužni na razgovor donijeti sljedeću dokumentaciju:

 • identifikacijska kartica
 • indeks
 • potvrdu o položenim ispitima tijekom studija
 • kućni popis
 • potvrde o prihodima članova obitelji navedenih u popisu kućanstva (potvrda o prosječnoj plaći za prethodna 3 mjeseca s toplim obrokom, preslik mirovinskog čeka, preslik čeka o primanju invalidnine, preslik čeka o primanju dječjeg doplatka ili primanja na bilo koja druga osnova)
 • za nezaposlene članove obiteljskog domaćinstva uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane nadležne institucije – zavoda za zapošljavanje ili porezne uprave.

Odabrani kandidati za stipendiju dužni su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • kopija l.k. te presliku prijavnice mjesta prebivališta
 • uvjerenje o redovnom studiju
 • ovjerenu izjavu nadležnog tijela da nisu korisnici stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje druge ustanove

Stipendiju ne mogu dobiti dva ili više studenata iz istog obiteljskog domaćinstva.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat se obvezuje na volontiranje u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor ne mora se nužno odvijati u mjestu stanovanja ili školovanja. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor možete pronaći na našoj web stranici.

Fondacija Hastor zadržava pravo da prilikom odabira kandidata uzme u obzir socioekonomski status kandidata, fakultetsko usmjerenje, kao i druge okolnosti.

U slučaju tehničkih problema prilikom online prijave, pošaljite e-mail s jasnim upitom na fondacija@hastor.ba ili pozovite na broj 033/774-789.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, prenosi fondacijahastor.ba.

studomat.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post